Napriek súčasnej situácii, izolácii seniorov a prerušeniu výučby na Univerzite tretieho veku naši seniori sú stále spolu v online svete. Dokazujú svoju nekonečnú životnú energiu, informujú sa ako prežívajú súčasnú neľahkú dobu a vzájomne si tak odovzdávajú optimizmus a vieru, že sa čoskoro vrátia do našich učební.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.