Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Ekonomická univerzita v Bratislave od roku 2015 úspešne realizuje akreditované odborné vzdelávanie pracovníkov verejnej správy a územnej samosprávy na Slovensku pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Vzdelávací program má modulárny charakter a poskytuje v ucelenej forme prierez teoretických vedomostí z oblasti výkonu kontrolnej činnosti v územnej samospráve, výkonu finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy, tvorby rozpočtových pravidiel, nakladania s majetkom vo verejnej správe a výkonu kontroly v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania je aj praktická výmena skúseností so skúsenými lektormi z praxe.

Program organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave prebieha aktuálne online formou od 17. septembra 2021.

Viac informácií: https://ccv.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

vzdelavanie kontrolorov v samosprave 17 sept 2021

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave