Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú a učiteľskú mobilitu (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu Erasmus+ KA107. 

Prihláška musí obsahovať CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde účastník uvedie preferenčnú krajinu z ponuky, rovnako typ mobility (učiteľská - výučba, zamestnanecká - školenie) o akú má záujem. Oba dokumenty je potrebné doručiť na Oddelenie medzinárodnej mobility osobne do kancelárie A3.16 alebo e-mailom na david.bocko@euba.sk .

Termín pre podávanie prihlášok na zamestnaneckú a učiteľskú mobilitu je do 5. novembra 2018.

Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

zahranicne mobility vyberko