2016

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2016 je deponovaná v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave

2015

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2015 je deponovaná v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave