1xbet

na I. stupeň štúdia

 

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre I. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • vo štvrtok 6. februára 2020 od 13:00 hod. v priestoroch PHF v Michalovciach,
 • v piatok 7. februára 2020 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave,
 • v piatok 7. februára 2020 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o I. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • prijímacom konaní,
 • študijných programoch v cudzích jazykoch
 • a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.

 

Budova V1 (vestibul):

 • Národohospodárska fakulta (SM.01)
 • Obchodná fakulta (B108)

Budova V2 (vestibul):

 • Fakulta hospodárskej informatiky (B1.03)
 • Fakulta podnikového manažmentu (B1.02)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (B1.04)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (B1.05)

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • AOC

 

Odborné prednášky pre uchádzačov

PANEL 1 (budova V1 - D115)

8:15-8:45: Zákon veľkých čísel

MUCHA, Vladimír, doc. Mgr., PhD., Fakulta hospodárskej informatiky

8:50-9:20: Marketing a obchod, ako ich nepoznáte

ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., Obchodná fakulta

9:25-9:55: Hľadanie identity v globalizovanom svete

FUTÓ, Gilbert, PhDr., PhD., Fakulta medzinárodných vzťahov

10:00-10:25: Peniaze nie sú zadarmo

NOVÁK, Marcel, Ing., PhD., Národohospodárska fakulta

 

PANEL 2 (budova V2 - C1.06)

8:15-8:45: Finančné trhy

KMEŤKO, Miroslav, Ing., PhD., Fakulta podnikového manažmentu

8:50-9:20: Behaviorálna ekonómia: keď sa ekonómia stretáva s psychológiou

LORKO, Matej, Ing., Národohospodárska fakulta

9:25-9:55: Cestovný ruch online – očami ekonóma

NOVACKÁ, Ľudmila, prof. JUDr., PhD., Obchodná fakulta

10:00-10:25: Cultural literacy

HRIVÍKOVÁ, Tatiana, PhDr., PhD., Fakulta aplikovaných jazykov