TERMÍNY ONLINE INFORMAČNÝCH DNÍ PRE II. STUPEŇ ŠTÚDIA:

 

logonhf

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA

9. marec 2021 12:00 - 13:30

Viac informácií: https://nhf.euba.sk/aktuality/1489-online-informacny-den-pre-inzinierske-studium-2-stupen


logoof

OBCHODNÁ FAKULTA

9. apríl 2021 14:00 - 15:30

Viac informácií https://of.euba.sk/dod


logophfPODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH

8. apríl 2021 od 10:00

Viac informácií: https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/informacny-den