Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave pripravilo pre študentov dňa 12.10.2021 webinár s názvom Štúdium mimo Európy, kde mali možnosť dozvedieť sa viac informácií na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu a možnostiach štúdia v letnom semestri v akademickom roku 2021/2022!

Taktiež mali možnosť dozvedieť sa o skúsenostiach študentov, ktorí už absolvovali štúdium mimo Európy a študent Martin Tokár z Obchodnej fakulty porozprával o svojom aktuálnom študijnom pobyte na National Institute of Development Administration v Thajsku.

Záznam z webináru nájdete v súbore v MSTeams, skupina Štúdium mimo Európy, kód na prihlásenie: u2ou6f0

 

studuj mimo europy zaznam z webinaru

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave