Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

2023

THAJSKO

VEĽKÁ BRITÁNIA:

 • OMNES Education London School-British Summer School 12 June -30 June or 3 July - 21 July, Viac informácií
 • OMNES Education London School-Global Summer School 3 July - 28 July, Viac informácií

FÍNSKO:

 • University of Turku, Åbo Akademi University- Turku Åbo Summer School, 7 August – 18 August, 2023, Viac informácií

PORTUGALSKO:

 • ISCTE Business School-Lisbon Summer School, 11 June – 1 July 2023, 2 July – 22 July 2023, 23 July – 12 August 2023,  Viac informácií

TURECKO:

 • İstanbul Aydin University - Delightful Istanbul Summer School, 22 July – 5 August,  Viac informácií

RUMUNSKO:

 • Babeș-Bolyai University-GEM-SILKWAY EASTERN EUROPE-Towards a Sustainable Energy Transition, 23 July – 30 July 2023, Viac informácií
 • Bucharest University of Economic Studies-Summer University ”Corporate Sustainability Reporting-Challenges&Opportunities”, 13 August – 27 August 2023, Viac informácií

NÓRSKO:

 • Bachelor Summer School on International Business Ethics, 25 June - 02 July, 2023, Viac informácii

RAKÚSKO:

 • The Graz International Summer School Seggau, 2 July - 15 July, 2023, Viac informácií

SINGAPUR:

NEMECKO:

 • Rosenheim Technical University of Applied Sciences – Doing Business across Europe-International Business Ethics 25 june – 2 july 2023, Viac informácií
 • BAYHOST-International Summer School on Sustainability 2023, 26 June – 1 July 2023, Viac informácii

HOLANDSKO:

 • Windesheim University of Applied Sciences - Doing Business across Europe-Towards a Circular Economy 2 July – 8 July, Viac informácií
 • Windesheim University of Applied Sciences - Towards a Circular Economy, 2 July – 9 July, 2023, Viac informácií

ŠPANIELSKO:

 • La Salle Ramon Llull University- Doing Business across Europe – Busibness Model Innovations and Entrepreneurial Strategy, Viac informácií

LITVA:

 • ISM University - ISM Summer University in the Baltics program, July 3 – July 20, 2023 online, Viac informácií

FRANCÚZSKO: 

 • EM Normandie Business School – Summer School 2023, Le Havre: 30 June – 13 July, Paris 14 July - 27 July 2023, Viac informácií
 • Rennes School of Business - Summer programme: Paris and the Keys to Luxury Business, 4 July - 13 July 2023, Viac informácií

SLOVINSKO:

 • School of Economics and Business at the University of Ljubljana - Doctoral Winter SchoolPhD studentspost-docsacademics and professionals, 13 February - 17  February 2023 online Viac informácii