Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

 

2019

Jönköping University (JU), Švédsko | Brožúra

Haaga-Helia Summer School 2019, Švédsko

Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko | Brožúra

Summer University Namibia 2019