Dňa 27. februára 2018 sa na EU v Bratislave uskutočnil 1. ročník International Study Abroad Fair pre domácich a zahraničných študentov. Podujatie otvoril rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, veľvyslankyňa Portugalska na Slovensku, J.E. Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva a prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Boris Mattoš.

Cieľom podujatia bola najmä prezentácia zahraničných partnerských inštitúcií, ako aj podpora úspešného európskeho mobilitného programu Erasmus+. Zahraniční študenti mali možnosť prezentovať svoju krajinu, univerzitu a kultúru a podporiť tak potenciálnych záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

Na podujatí bolo prezentovaných viac ako 20 štátov z Európy, Severnej Ameriky a Afriky. O ponuke študijných programov v cudzom jazyku a študijných pobytoch a stážach sa mohli študenti dozvedieť v samostatných informačných stánkoch. Na podujatí svoje aktivity prezentovala tiež študentská organizácia Erasmus Student Network (ESN). Študenti súťažili aj o najlepšie vyzdobený stánok a ako najlepší tím boli vyhlásení študenti z TEC Monterrey z Mexika, ktorí vyhrali vecné ceny. Súťaž hodnotili portugalská veľvyslankyňa, prorektor pre medzinárodné vzťahy a zástupkyňa ESN.

Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie výhercov fotosúťaže, ktorú pre študentov v zimnom semestri 2017/2018 zorganizovalo Oddelenie medzinárodnej mobility. Študenti študujúci v zahraničí sa mohli do súťaže zapojiť zaslaním fotografie z campusu zahraničnej univerzity. Hlasovanie prebiehalo na sociálnej sieti a najviac hlasov získali:

  1. miesto – Michal Hrnčiar – fotografia z University of Coimbra, Portugalsko
  2. miesto – Mária Kušková – fotografia z International Business Academy, Kolding, Dánsko
  3. miesto – Katarína Zbojová – fotografia z  University of Salzburg, Rakúsko

 

 

Fotogaléria