Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU EU) pripravuje návrh rozpisu dotácie mzdových prostriedkov až na jednotlivé pracoviská EU a na Ministerstvo školstva SR. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa programov, podprogramov, kategórií pracovníkov, pracovísk a položiek. Vyhotovuje štatistické výkazy a vypracováva rozbory. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových náležitostí zamestnancom EU.

Vykonáva spracovanie miezd zamestnancom EU, v súvislosti s tým vykonáva agendu zdravotného poistenia vrátane ročného zúčtovania,  nemocenského a dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, agendu daní z príjmov fyzických osôb vrátane ročného zúčtovania, agendu dôchodkového zabezpečenia a agendu odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

 

Kontakty

SVOBODOVÁ, Danica, Ing.

SVOBODOVÁ, Danica, Ing.

Head of Department

D3.16 +421 2 6729 5316 danica.svobodova@euba.sk
BORKOVIČOVÁ, Ivana

BORKOVIČOVÁ, Ivana

Officer

D3.31 +421 2 6729 5331 ivana.borkovicova@euba.sk
HATALOVÁ, Mária

HATALOVÁ, Mária

Officer

D3.32 +421 2 6729 5332 maria.hatalova@euba.sk
KUBÍKOVÁ, Tatjana

KUBÍKOVÁ, Tatjana

Officer

D3.17 +421 2 6729 5317 tatjana.kubikova@euba.sk
ONDREJKOVÁ, Hilda

ONDREJKOVÁ, Hilda

Officer

D3.30 +421 2 6729 5330 hilda.ondrejkova@euba.sk
ŠVONDRKOVÁ, Oľga

ŠVONDRKOVÁ, Oľga

Officer

D3.29 +421 2 6729 5329 olga.svondrkova@euba.sk
VIŇAŠOVÁ, Darina

VIŇAŠOVÁ, Darina

Officer

D3.18 +421 2 6729 5318 darina.vinasova@euba.sk