Informácie k stravovaniu

Ponuka denného menu v Študentských jedálňach EU v Bratislave je zverejnená na internete http://jedalen.euba.sk a na informačných tabuliach v uvedených stravovacích zariadeniach.

Platbu za jedlo je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ISIC karty cez stravovací systém CardPay, na základe zálohovej platby v hotovosti v pokladni ŠJ EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1, alebo elektronickým bankovým prevodom.

Oznamujeme študentom EU v Bratislave, že peniaze na stravovanie si môžu vkladať cez Internet banking. Vložené peniaze budú pripísané na účet do 3 dní.

 

Povinné údaje pri platbe:

Číslo účtu: 7000074423
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0007 4423
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: osobné číslo študenta – toto číslo sa Vám zobrazí po priložení ISIC karty k terminálu na objednávanie stravy VPRAVO HORE (osobné číslo nie je uvedené na ISIC karte)
Špecifický symbol: 7777 /povinne uviesť!!/

Prípadné reklamácie u p. Hradeckej, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ID – osobné číslo študenta

Po priloženie ISIC karty k terminálu sa zobrazí vpravo hore (iba číslice – bez „Str.2013“).  

ID nieje uvedené na ISIC karte.

 

Objednávanie obedov cez internet:

jedálny lístok nájdete na stránkach euba.sk - http://jedalen.euba.sk/index.aspx

login: ID (osobné číslo)

heslo: ID (osobné číslo)

 

Zisťovanie zostatku na ISIC karte

Na terminály po zvolení možnosti „Prehlaď objednávok“ sa zostatok zobrazí vpravo hore.

Cena stravných lístkov

ŠJ Dolnozemská  

 • zamestnanec EU 1,13 €
 • dôchodca 1,49 €
 • študent 2,30 €

 

ŠJ Ekonóm

 • zamestnanec EU 1,13 €
 • dôchodca 1,49 €
 • študent 2,30 €

 

Bufet Výučba 1

 • štud.m.jedlo1 2,00 €
 • štud.m.jedlo2 1,80 €
 • štud.m.jedlo3 1,70 €
 • štud.m.jedlo4 1,50 €

 

 

Bufet Výučba 2

 • zamestnanec EU 1,36 €
 • dôchodca 1,72 €
 • štud.m.jedlo1 2,00 €
 • štud.m.jedlo2 1,80 €
 • štud.m.jedlo3 1,70 €
 • štud.m.jedlo4 1,50 €

 

Konventná

 • zamestnanec EU 1,36 €
 • dôchodca 1,72 €
 • študent 2,80 €

Pokladňa EU v Bratislave

V prípade potreby vystavení potvrdenia na objednaný obed alebo akýchkoľvek iných záležitosti ohľadom stravovania mimo otváracích hodín pokladne sa prosím obracajte na kanceláriu CPČaUS:

 • budova Študentskej jedálne EU v Bratislave Dolnozemská,
 • vestibul rektorátu 3. poschodie, miestnosť A3.08

 

Otváracie hodiny v pokladni od 9.10.2017

Pondelok 11:00 - 13:00
Utorok 12:00 - 13:00
Streda 11:00 - 12:00

 

Oznam: V dňoch 30.10.2017 a 31.10.2017 bude pokladňa ZATVORENÁ z dôvodu udelenia rektorského a dekanského voľna študentom. Pokladňa bude OTVORENÁ vo štvrtok 2.11.2017 v čase 12:00 – 13:00.

 

Kontakt:

Jana Hradecká, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 2 6729 1659, +421 2 6729 5309

Bc. Martin Neubauer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 2 6729 1659, +421 2 6729 5309

Stravovacia komisia EU v Bratislave

Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľky CPČaUS EU v Bratislave na zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb vysokého štandardu pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave ako aj pre iných záujemcov, v zmysle platných predpisov. Spolupracuje s vedúcimi zamestnancami stravovacích zariadení EU v Bratislave, prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie a predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť stravovania. Dozerá na hygienu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania. Komisia má právo hodnotiť:

 • kvalitatívnu a formálnu stránku jedálneho lístka,
 • sortiment výrobkov v bufetoch,
 • prevádzkovú hygienu v stravovacích zariadeniach.

 

Členovia stravovacej komisie

 V prípade pripomienok a námetov k stravovaniu na EU v Bratislave sa môžete obrátiť priamo na členov stravovacej komisie alebo zaslať email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZástupcaPracoviskoKontakt
Doktorovová Božena Referát IaEM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gašperanová Agneša, RNDr., PhD. NHF This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Horváthová Mária CPČaUS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Krčová Odrejková Ingrid, Mgr. Ing., PhD. FHI This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuchyňková Helena,Ing. CPČaUS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mencerová Renáta, Bc. FAJ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Polednáková Anna, prof. Dr. Ing. FPM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Raneta Leonid, Ing., PhD. FMV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rudavská Iveta, Ing. CPČaUS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Szakalová Zora, Ing. - predsedníčka komisie OF EU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.

Jedálny lístok od 19.3.2018 do 23.3.2018


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 21:00
Utorok 7:00 - 21:00
Streda 7:00 - 21:00
Štvrtok 7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 20:00
Sobota 9:30 - 20:00
Nedeľa 9:30 - 20:00

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Jedálny lístok od 19.3.2018 do 23.3.2018

Jedálny lístok od 26.3.2018 do 30.3.2018