Vážení zamestnanci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období december 2018 a január 2019 bude prevádzka stravovacích zariadení EU v Bratislave zabezpečená nasledovne:

  • Študentská jedáleň Dolnozemská poskytuje stravovanie do 21.12.2018 a prevádzku jedálne začne od 2.1.2019 a v dňoch 2. až 4.1.2019 bude skrátená doba výdaja obedov do 13,00 hod.
  • Študentská jedáleň Ekonóm poskytuje stravovanie do 21.12.2018 a prevádzku jedálne začne od 3.1.2019.
  • Bufet V1 na Dolnozemskej ceste (budova NHF a OF) bude zatvorený v období od 19.12.2018 do 7.1.2019.
  • Bufet V2 na Dolnozemskej ceste (budova rektorátu) poskytuje stravovanie do 19.12.2018 a prevádzku bufetu začne od 7.1.2019.
  • Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná poskytuje stravovanie do 20.12.2018 a prevádzku zariadenia začne od 7.1.2019.

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.

 

Jedálny lístok od 10.12.2018 do 14.12.2018


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 21:00
Utorok 7:00 - 21:00
Streda 7:00 - 21:00
Štvrtok 7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 20:00
Sobota 9:30 - 20:00
Nedeľa 9:30 - 20:00

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Jedálny lístok od 10.12.2018 do 14.12.2018