Members of the Scientific Council are appointed and discharged by the Rector after approval of the Academic Senate in Bratislava. Their term of Office is for 4 years. Members are prominent experts from the areas in which the university conducts educational, research and other creative activities. At least one quarter and more than one third of the members of the SC are people who are not members of the Academic Community in Bratislava.

 

Members of the Scientific Council UE in Bratislava (2019 - 2023)

Members of the Academic Community UE in Bratislava - Academic Officers

Prof. Dipl. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rector

Assoc. Prof. Mgr. Boris Mattoš, PhD., Vice-Rector for International Relations, Statutory Representative of the Rector

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Paula Puškárová, DiS, art., PhD., Vice-Rector for Research and Doctoral Studies

Dr. h. c. Prof. Dipl. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Vice-Rector for Development

Assoc. Prof. Mgr. Dipl. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., Vice-Rector for Education

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Jana Péliová, PhD., Vice-Rector for Management of Academic Projects

Prof. Dipl. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Dean of Faculty of National Economy

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., Dean of Faculty of Commerce

Prof. Dipl. Ing. Ivan Brezina, CSc., Dean of Faculty of Economic Informatics

Prof. Dipl. Ing. Peter Markovič, PhD., Dean of Faculty of Business Management

Assoc. Prof. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., Dean of Faculty of International Relations

Dr. h. c. Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Dean of Faculty of Business Economy

Assoc. Prof. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., Dean of Faculty of Applied Languages

 

Members of the Academic Community UE in Bratislava - Faculty suggestions

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra ekonomickej teórie

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD., OF EU v Bratislave, Katedra marketingu

doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra štatistiky

doc. Ing. Anita Romanová, PhD., FPM EU v Bratislave, Katedra informačného manažmentu

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., FMV EU v Bratislave, Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PHF EU v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., FAJ EU v Bratislave, Katedra románskych a slovanských jazykov

 

Members, who are not Members of the Academic Community UE in Bratislava

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dr. h. c. Prof. Dr. hab. Andrzej Chochól, rektor Ekonomickej univerzity v Krakove

Ing. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ing. Elena Trenčianska, CSc., generálna riaditeľka TREINCO, spol. s r.o.

Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, s.d.

Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR

Ing. Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.

Ing. Peter Kažimír, guvernér NBS