ferdinandDano

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor univerzity

 

miestnosť: E3.14

tel.: +421 2 6729 5364

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Viac...

rudolfSivak

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

štatutárny zástupca rektora

prorektor pre rozvoj univerzity

 

miestnosť: 1B.17

tel.: +421 2 6729 5361

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

denisaCiderova

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA

prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: E3.23

tel.: +421 2 6729 5373

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zuzanaJuhaszova

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie

 

miestnosť: E3.22

tel.: +421 2 6729 5372

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

borisMattos

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy

 

miestnosť: E3.24

tel.: +421 2 6729 5374

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

prorektorka pre manažovanie akademických projektov

 

miestnosť: E3.25

tel.: +421 2 6729 5375

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mariaDziurova

Ing. Mária Dziurová

kvestorka

 

miestnosť: D3.35

tel.: +421 2 6729 5903, +421 2 6729 5335

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.