Zoznam členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave:

JUHÁSZOVÁ, Zuzana, doc. Ing. Mgr., PhD., prorektorka pre vzdelávanie - predseda

MATTOŠ, Boris, doc. Mgr., PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

ŽIAK, Filip, Bc., študent

KLIMÁČEK, Patrik, študent