Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo kvestorovi.

 

Kontakty

RUŠINOVÁ, Lucia, Mgr.

RUŠINOVÁ, Lucia, Mgr.

safety technician and fire protection technician

D1.34 +421 2 6729 5270 +421 947 927 573 lucia.rusinova@euba.sk
DELY, Šimon, Dipl. Ing.

DELY, Šimon, Dipl. Ing.

safety technician and fire protection technician

D1.23 +421 2 6729 5273 +421 947 927 574 simon.dely@euba.sk