ISSN 0323-262X, EV 4393/11

Ekonomické rozhľady je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska a zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium.

Časopis Ekonomické Rozhľady / Economic Review je indexovaný v EconLit/EconBiz, vrátane abstraktov a databázou Index Copernicus - Index Copernicus

1 ročník/ 1 volume pozostáva zo 4 čísel, vychádza štvrťročne.

ISSN 0323-262X tlačená verzia

ISSN online (po sprístupnení elektronickej verzie časopisu)

 

Aktuálne vydanie

Archív vydaní

Redakcia časopisu

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Výkonný redaktor:

doc. Ing. Ladislav Pupala, PhD.

tel.: +421 2 6729 1573, Kancelária: 5B.13

 

Tajomník redakcie:

Jana Milková

tel.: +421 2 6729 1573, Kancelária: 5B.15

 

Informácie o predplatnom:

Predplatné na 1 rok (4 čísla/volume) je 32,60€ vrátane 20% DPH" a "Cena jednotlivého výtlačku je 8,15€ vrátane 20% DPH".

Redakčná rada

Chief Editor

 • Rudolf Sivák, University of Economics in Bratislava

Co-Editor

 • Anetta Čaplánová, University of Economics in Bratislava

Executive Editor

 • Ladislav Pupala, University of Economics in Bratislava

Editorial Board

 • Ryszard BOROWIECKI, Cracow University of Economics, Poland
 • Asep HERMAWAN, Trisakti University, Indonesia
 • Richard HINDLS, Higher School of Economics in Prague, Czech Republic
 • Jaroslav HUSÁR, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
 • Claude MARTIN, Université Pierre Mendès France Grenoble II, France
 • Peter MIHÓK, Slovak Chamber of Commerce and Industry, Bratislava, Slovak Republic
 • Wlodzimierz ROZSZCZYNIALSKI, The School of Banking and Management in Cracow, Poland
 • Walter SERTL, Johannes Kepler Universität Linz, Austria
 • Juraj STERN, Pan-European University, Bratislava, Slovak Republic
 • Radovan STOJANOVIĆ, University of Montenegro, Montenegro
 • László TRAUTMANN, Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics Sciences, Hungary
 • František TURNOVEC, Charles University in Prague, Czech Republic
 • Keith WILLETT, Oklahoma State University, USA

Zoznam recenzentov

doplniť zoznam

Zoznam autorov

ISSN 0323-262X | EV 4393/11

 

Zoznam autorov časopisu Ekonomické Rozhľady / Ekonomické Rozhľady v abecednom poradí:

 • Adamcová, Lívia, prof. PhDr., PhD., Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská Republika
 • Belanová, Katarína, Ing., PhD., Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská Republika
 • Berács, József, prof. Dr., University of Pannonia, Maďarsko
 • Bučková, Veronika, Ing., Katedra financií, Fakulta ekonomicko-správní, Masarykova univerzita, Brno, Česká Republika
 • Čaplánová, Anetta, doc. Ing., PhD., Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Čiernik, Anton, Ing., PhD., Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Dinh He, Nguyen, Ing., Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Dováľová, Gabriela, Ing., PhD., Ekonomický ústav SAV, Slovenská Republika
 • Dubovická, Lenka, Ing., PhD., Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Dudová, Iveta, doc. Ing., PhD., Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Dvořák, Vladimír, Mgr., Katedra obchodu a cestovního ruchu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká Republika
 • Fendek, Michal, prof. Ing., PhD., Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Fendeková, Eleonora, prof. Ing., PhD., Katedra podnikovohospodárska, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Gonda, Vladimír, prof. Ing., PhD., Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Grešš, Martin, Ing., PhD., Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Holas, Lukáš, Ing., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
 • Holková, Vieroslava, doc. Ing., PhD., Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Hudáková, Ivana, Ing., PhD., Katedra manažmentu, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Husár, Jaroslav, prof. Ing., Mgr., PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Chovancová, Božena, prof. Ing., PhD., Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Kálovec, Marek, Ing., Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Ketova, Natalia, prof. DrSc., Katedra teórie trhu, Ekonomická fakulta, Južnyj federaľnyj universitet, Ruská federácia
 • Kislingerová, Eva, prof. Ing., PhD., Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
 • Kita, Jaroslav, prof. Ing., PhD., Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Knapik, Peter, doc. Ing., PhD., Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Konvalina, Martin, Mgr. Ing., PhD., Slovenská Republika
 • Lipková, Ľudmila, prof. Ing., PhD., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Klas, Antonín, prof. Ing., CSc., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Slovenská republika
 • Kočner, Marián, doc. Ing., PhD., Katedra informačných systémov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Slovenská republika
 • Kompoltová, Soňa, doc. PhDr., CSc., Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Kucková, Alena, Ing., IBM International Services Centre, s.r.o., Slovenská Republika
 • Lisý, Ján, prof. Ing., PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Lovászová, Miriam, Ing., Slovenská republika
 • Machová, Martina, Ing., Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, Rektorát EU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Majtán, Štefan, prof. Ing., PhD., Podnikovohospodárska katedra, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Malacká, Viera, Ing., PhD., Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Mandat, Michael, Nemecká spolková republika
 • Martin Claude, Dr.h.c., prof., Université Grenoble, IUT 2, Francúzsko
 • Mazur, Jolanta, prof. dr. hab., World Economy Collegium, Institute of International Management and Marketing, Warsaw School of Economics, Poľsko
 • Muchová, Eva, prof. Ing., PhD., Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Musil, Miroslav, PhDr., PhD., Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská Republika
 • Naumov, Sergej, prof., DrSc., P. A. Stolypin Volga Region Academy of Public Administration, Ruská federácia,
 • Orbánová, Darina, Ing., PhD., Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Ovcinnikov, Victor, prof. DrSc., Katedra teórie a praxe štátneho regulovania ekonomiky, Ekonomická fakulta, Južnyj federaľnyj universitet, Ruská federácia,
 • Parízková, Jana, Ing., PhD., Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Peller, František, prof. RNDr. Ing., PhD., Katedra matematiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Ponomarenko, Elena Vasilievna, prof. PhD., Head of the Political Economy Department, Faculty of Economics, Peoples Friendship University of Russia
 • Reuse, Svend, Dr., MBA, Leader of Controlling Department, Sparkasse Muhlheim an der Ruhr, Germany, FOM University of Applied Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic
 • Sivák, Rudolf, Dr.h.c., prof. Ing., PhD., Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Staněk, Peter, doc. Ing., hosť. prof., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Slovenská republika
 • Szabo, Ľuboslav, prof. Ing., PhD., Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Šabíková, Ingrid, Ing., PhD., Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Šikula, Milan, prof. Ing., DrSc., Ekonomický ústav SAV, Slovenská republika
 • Špilová, Martina, Ing., AMI Communications Slovakia, Slovenská republika
 • Štumpf, Petr, Ing., Katedra obchodu a cestovního ruchu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká Republika
 • Šujanský, Miloš, Ing., M.B.A., Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská Republika
 • Terek, Milan, prof. Ing., PhD., Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská Republika
 • Tkáč, Michal, Dr.h.c., prof. RNDr., PhD., Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Unčovský, Ladislav, prof. Ing., DrSc., Slovenská republika
 • Varcholová, Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Katedra financií a účtovníctva, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Velichová, Ľudmila, Ing., PhD., Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Wallner, Jozef, Ing., Mgr., Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Pokyny pre autorov

Redakčná rada časopisu odporúča autorom, aby rozsah statí bol do 20 normalizovaných strán, príspevkov do diskusie, prehľadov a konzultácií do 10-12 strán, názorov, recenzií a informácií do 4-5 strán. Kvalita príspevkov má prioritu pred dodržaním limitu ich rozsahu. V časopise Ekonomické rozhľady je možné po častiach publikovať aj rozsiahlejšie monografie, resp. ich časti, pričom ďalšie časti môžu byť publikované aj v iných časopisoch.

Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania, t.j. úplné údaje o citovaných prameňoch a náležitá úprava. Citácie a bibliografické odkazy musia byť v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi. Názov príspevku má byť plne popisný a poskytovať tak dostatočnú informáciu o jeho obsahu. Príspevky vytlačené v troch exemplároch spolu so zaslaním na e-mailovú adresu redakcie časopisu Ekonomické rozhľady (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Aspoň jeden vytlačený rukopis musí byť podpísaný autorom, ktorý tým potvrdzuje, že vydavateľovi bezplatne poskytol právo k publikovaniu textu v tlačenej i elektronickej verzii (vo formáte .PDF) a že príspevok vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou a neexistujú k nemu autorské práva iných osôb.

Súčasťou príspevku je abstract v rozsahu 8-10 riadkov, kľúčové slová (obidvoje v jazyku slovenskom a anglickom), klasifikácia JEL (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html), základné údaje o autorovi vrátane titulov, adresa pracoviska vrátane telefonického kontaktu, prípadne faxu a e-mailová adresa autora.

Redakčná rada má osobitný záujem o príspevky, ktoré sa týkajú súčasných ekonomických problémov Slovenska, ako aj o príspevky, ktoré dokazujú vysokú úroveň Ekonomického výskumu na Slovensku. Záujem je taktiež o príspevky zahraničných spolupracovníkov Ekonomickej Univerzity v Bratislave, najmä take, ktoré majú určitý vzťah k slovenskému hospodárstvu a ekonomickej vede na Slovensku.

Etický kódex

Etický kódex pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise Ekonomické Rozhľady

Etický kódex pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise Ekonomické rozhľady/Economic review (tento etický kódex je vypracovaný podľa dostupných pravidiel a odporúčaní COPE, vydavateľstva Elsevier pre publikačnú etiku, vedeckej rady EU a redakčnej rady časopisu)

Redakcia vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady / Economic review preberá zodpovednosť za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu. Etický kódex má prispieť k zabezpečeniu rigoróznej vedeckej úrovne aj tým, že sa presadzujú štandardy etického kódexu pre publikovanie vedeckých článkov a prijímajú sa zásadné opatrenia proti porušovaniu stanovených štandardov. Je dôležité uplatniť štandardy etického správania pri publikovaní vedeckých článkov vo všetkých prvkoch publikačného procesu a pre všetky zúčastnené subjekty (autori, redaktori, recenzenti, vydavateľ). 

 

Povinnosti autorov v zmysle etického kódexu

Norma pre rukopisy, prístup k údajom a ich uchovávanie

Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne. Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať. 

Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza. 

Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

 

Originalita a plagiátorstvo

Autori by si mali overiť, že predkladajú pôvodné dielo a pokiaľ použili pri práci pramene iných autorov, musia ich správnym spôsobom citovať. Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

 

Viacnásobné, nadbytočné a súčasné publikovanie

Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii. Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

 

Citovanie zdrojov

Je nevyhnutné, aby autori citovali publikácie, ktoré mali zásadný vplyv na podobu predloženého článku. 
V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

 

Autorské práva k článku

Autorstvo článku musí byť obmedzené na tých, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej forme, úprave, k analýze, napísaniu, alebo výkladu predloženej štúdie, článku, príspevku. Všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku, majú byť uvedení ako jeho spoluautori. Ak existujú ďalšie osoby, ktoré participovali v istých podstatných aspektoch na predmetnom výskume, by mali byť v článku uvedené. Korešpondujúci (zodpovedný) autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

 

Zásadné chyby v publikovaných prácach

Ak autor odhalí závažnú chybu alebo nepresnosť v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s redaktorom na stiahnutí článku z procesu jeho výroby, resp. pri zverejnení opravy článku. Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikovaná práca obsahuje závažné chyby, je povinnosťou autora, aby na výzvu redaktora článok bezodkladne stiahol z výroby, alebo ho opravil, prípadne poskytol redakcii dôkazy o správnosti pôvodných záverov článku.

 

Povinnosti redaktorov v zmysle etického kódexu

Rozhodnutie o publikovaní

O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady/Economic review rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora. Pri validácii daného článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi pravidlami redakcie. Výkonný redaktor tým podlieha zákonným požiadavkám v prípade urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Výkonný redaktor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi.

 

Fair play

Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov.

 

Zachovanie dôvernosti

Výkonný redaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady/Economic review nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise nemôžu byť použité vo vlastnom výskume výkonného redaktora bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného procesu, sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Redaktori a recenzenti sa vyvarujú hodnotenia článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakcia žiada, aby autori informovali o možnom konflikte záujmov a uverejnili opravu, ak sa konflikt záujmov zistí až po uverejnení článku.

 

Účasť a spolupráca pri riešení sťažností

Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov.

Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a výskumnými organizáciami a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zverejní sa oprava, článok sa stiahne a pod. Každé nahlásené neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené aj v prípade, ak bol článok uverejnený pred dlhším časom.

 

Povinnosti recenzentov v zmysle etického kódexu

Podklad pre rozhodnutie redaktora

Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady/Economic review pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Redakcia vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady/Economic review zastáva názor, že všetci autori, ktorí chcú prispieť do časopisu svojou publikačnou činnosťou, majú povinnosť sa rovnakou mierou podieľať na recenzovaní predložených príspevkov.

 

Ďalšie aspekty/časové hľadisko recenzného pokračovania

Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 

Zachovanie dôvernosti

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu Ekonomické rozhľady/Economic review.

 

Objektivita

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 

Citovanie zdrojov

Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta. Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.