The Department of Science and Doctoral Studies conceptually provides activities in the field of science and doctoral studies, it manages and coordinates scientific and research activities at the University of Economics in Bratislava ("UE in Bratislava"). It prepares background and conceptual materials for the management of UE leadership in Bratislava.It also provides all activities related to the work of the internal grant commission (proposals, project approval, allocation of funds, etc.).

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR na EU v Bratislave (NCEGŠ na EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave, ktorého úlohou je rozvíjať výskum a inovatívne prístupy pre dynamický vývoj Slovenska a jeho regiónov v kontexte s ideami formujúcimi súčasný globálny svet i Európu a s uplatnením interdisciplinarity prístupov i difúzie inovácie prostredníctvom domácich a zahraničných kooperačných sietí.