The Department of Science and Doctoral Studies conceptually provides activities in the field of science and doctoral studies, it manages and coordinates scientific and research activities at the University of Economics in Bratislava ("UE in Bratislava"). It prepares background and conceptual materials for the management of UE leadership in Bratislava.It also provides all activities related to the work of the internal grant commission (proposals, project approval, allocation of funds, etc.).

Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky pri EU v Bratislave (NCEGŠ pri EU v Bratislave) bolo zriadené na základe Programového vyhlásenia vlády, ktoré realizoval minister školstva SR svojím ustanovujúcim dekrétom. Aktivity centra sú orientované na výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv podmienok a efektov globalizačných procesov na konkurencieschopnosť Slovenska. Tematické zameranie aktivít NCEGŠ pri EU v Bratislave je zároveň naplnením myšlienok Modernizačného programu Slovensko 21 o nevyhnutnosti „podpory kapacít pre vytváranie, získavanie a využívanie nových poznatkov“.