Národohospodárska fakulta

DeňÚradné hodiny
Pondelok 09:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00
Utorok 09:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00
Streda 12:30 – 14:00
Štvrtok 09:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00
Piatok -

 

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

Head of Study Department

Faculty of National Economy 2B.17 +421 2 6729 1255 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

BOHUNICKÁ, Darina

BOHUNICKÁ, Darina

study assistant

Faculty of National Economy Faculty of National Economy 2B.46 +421 2 6729 1271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

POLÁKOVÁ, Ľubica, Mgr.

POLÁKOVÁ, Ľubica, Mgr.

study assistant

Faculty of National Economy 2B.15 +421 2 6729 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

LAURENČÍKOVÁ, Dáša

LAURENČÍKOVÁ, Dáša

study assistant

Faculty of National Economy 2B.44 +421 2 6729 1416 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

Officer for Doctoral Studies

Faculty of National Economy 2B.31 +421 2 6729 1173 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
STRUHÁRIKOVÁ, Janka

STRUHÁRIKOVÁ, Janka

social assistant for social care for students

Faculty of National Economy 2B.19 +421 2 6729 1424 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obchodná fakulta

DeňÚradné hodiny
Pondelok -
Utorok 08:30 – 11:00
Streda 08:30 – 11:00 a 13:00 – 15:00 (okrem referátu pre sociálne veci)
Štvrtok 08:30 – 11:00
Piatok -

 

SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

Head of Study Department

Faculty of Commerce 1B.12 +421 2 6729 1104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

HATÁROVÁ, Jana, Ing.

HATÁROVÁ, Jana, Ing.

study assistant

Faculty of Commerce 1B.10 +421 2 6729 1168 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1st and 2nd year of II. degree of daily study,

1st and 2nd year of II. degree of external study

KUČEROVÁ, Gabriela, Ing.

KUČEROVÁ, Gabriela, Ing.

study assistant

Faculty of Commerce 1B.09 +421 2 6729 1186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2nd and 3rd year 1st grade of day study

NOVÁKOVÁ, Mária, Ing.

NOVÁKOVÁ, Mária, Ing.

Assistant for Social Affairs

Faculty of Commerce 1B.06 +421 2 6729 1138 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakulta hospodárskej informatiky

DeňÚradné hodiny
Pondelok -
Utorok 08:30 – 11:00
Streda 08:30 – 11:00
Štvrtok 08:30 – 11:00
Piatok -

 

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

study assistant

Faculty of Economic Informatics A7.08 +421 2 6729 5708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1. - 3. ročník, I. stupeň štúdia - denné, externé štúdium, program HI
  • 1. - 2. ročník, II. stupeň - denné štúdium, program IM
BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

study assistant

Faculty of Economic Informatics A7.09 +421 2 6729 5709 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1. - 3. ročník, I. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,
  • 1. - 2. ročník, II. stupeň štúdia - denné štúdium, programy AKT, OVE, ŠME, ÚA (A-L),
  • Medzinárodný finančný manažment - všetky ročníky
RIBÁROVÁ, Miroslava, Mgr.

RIBÁROVÁ, Miroslava, Mgr.

study assistant

Faculty of Economic Informatics A7.08 +421 2 67295708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

Fakulta podnikového manažmentu

DeňÚradné hodiny
Pondelok 13:00 – 14:30
Utorok 08:30 – 10:30
Streda 13:00 – 14:30
Štvrtok 08.30 – 10.30
Piatok 08.30 – 10.00

 

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

study assistant

Faculty of Business Management D5.38 +421 2 6729 5538 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

admission process on 2nd degree of study

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

study assistant

Faculty of Business Management D5.32 +421 2 6729 5532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

ČAČANÁ, Anna

ČAČANÁ, Anna

study assistant

Faculty of Business Management D5.34 +421 2 6729 5534 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 3. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia
  • 2. ročník dennej formy štúdia pre študijný program EMP
ŠTEPANOVIČOVÁ, Eva

ŠTEPANOVIČOVÁ, Eva

study assistant

Faculty of Business Management D5.30 +421 2 6729 5530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

Fakulta medzinárodných vzťahov

DeňÚradné hodiny
Pondelok 13:00 – 14:30
Utorok -
Streda 09.00 – 11.30 a 13:00 – 14:30
Štvrtok -
Piatok 09.00 – 11.30

 

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

study assistant

Faculty of International Relations E4.29 +421 2 6729 5479 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DOMČEKOVÁ, Helena

DOMČEKOVÁ, Helena

study assistant

Faculty of International Relations E4.07 +421 2 6729 5457 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VLKOVÁ, Eva, Mgr.

VLKOVÁ, Eva, Mgr.

Officer for Science, Doctoral Studies and Social Affairs of Students

Faculty of International Relations E4.06 +421 2 6729 5456 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakulta aplikovaných jazykov

DeňÚradné hodiny
Pondelok 09.30 – 12:00
Utorok 09.00 – 12:00
Streda 13:00 – 15:30
Štvrtok 09.00 – 12:00
Piatok -

 

MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

study assistant

Faculty of Applied Languages D2.40 +421 2 6729 5240 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

study subjects 3rd grade 1st grade of study

study subjects 1st and 2nd year II. degree of study

enrollment for studies: II. level of study

BIHARIOVÁ, Zuzana

BIHARIOVÁ, Zuzana

study assistant

Faculty of Applied Languages D2.16 +421 2 6729 5216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

study matters: 1st and 2nd year of study I. grade

Social Affairs: I. and II. level of study

enrollment for studies: 1st level of study

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

DeňÚradné hodiny
Pondelok 08.00 – 10:00
Utorok 08.00 – 10:00
Streda 13:00 – 15:00
Štvrtok 08.00 – 10:00
Piatok 08.00 – 10:00

 

NAGYOVÁ, Mária

NAGYOVÁ, Mária

study assistant

Faculty of Business Economics with seat in Košice +421 55 722 3269 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

MASNICOVÁ, Helena, Ing.

MASNICOVÁ, Helena, Ing.

study assistant

Faculty of Business Economics with seat in Košice +421 55 722 3218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

FEČANINOVÁ, Katarína, Mgr.

FEČANINOVÁ, Katarína, Mgr.

study assistant

Faculty of Business Economics with seat in Košice +421 55 722 3213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Degree Program - Business Finance Management