Centrum informačných technológií je vyprofilovaný ako špecializované celouniverzitné pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na informačné technológie, výpočtovú techniku, multimediálnu techniku a programové vybavenie. CIT je vedecko-výskumným, poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom pre oblasť výpočtovej techniky, multimediálnej techniky, informačných technológií a informačných systémov, ktorý testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu výpočtovej techniky, informačných technológii a informačných systémov. Metodicky usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru.

Výhradne zabezpečuje pripájanie pracovísk EU v Bratislave do siete EU - NetEU, SANET a Internet, spravuje a prideľuje internetové adresy.

CIT komplexne zabezpečuje činnosti a úlohy EU v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií v súlade s jej potrebami.

 

Organizačný poriadok CIT

 

Kontakty

NOVÁK, Martin, Ing.

NOVÁK, Martin, Ing.

Director

D9.14 +421 2 6729 5114 martin.novak@euba.sk
CHOVANOVÁ, Ivana, Bc.

CHOVANOVÁ, Ivana, Bc.

The Secretariat of the Department

D9.15 +421 2 6729 5115 ivana.chovanova@euba.sk

 

Oddelenia