1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Subcategories

Slová „Děkuji za pozvání, naposledy jsem mluvil na Vaší univerzitě v listopadu 2014 na tému 25 let od pádu komunismu, což bylo následně otisknuto ve Vašem časopise Ekonomické rozhľady,“ otvárajú úvahu doctor honoris causa EU v Bratislave a bývalého prezidenta ČR (2003 – 2013) i predsedu vlády ČR (1992 – 1997) Dr.h.c. prof. Ing. Václava Klausa, CSc., na tému Poznatky z transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú, ktorú predniesol dňa 23. 3. 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci neformálnej besedy so študentmi.

V interakcii so spoludiskutujúcimi Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikulášom Luptáčikom, dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a Ing. Karolom Morvayom, PhD., vedúcim Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave, nadviazal Dr.h.c. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. vo svojej úvahe na spomínané publikované tézy dynamiky politických a ekonomických zmien (vedecký časopis EU v Bratislave Ekonomické rozhľady, roč. 43, č. 4/2014, s. 401-404, https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/aktualne-vydanie/preview-file/er4_2014_klaus_fulltext-18417.pdf) v aktuálnom kontexte konštatovaním: „Ekonomické i politické reformy jsme vnímali jako vzájemně propojené a neoddělitelné. Jejich oddělení à la Čína bylo ve střední a východní Evropě nemožné.“.

 

Zásady udeľovania titulu "doctor honoris causa" na Ekonomickej univerzite v Bratislave