Rozvrh výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na ZS 2016/2017.

Rozvrh je platný od 10.10.2016

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.
Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia ZS 2016/2017 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu. 


 

 Rozvrh CTVŠ pre ZS 2016/2017 


 

Rozvrh FAJ:


Rozvrh - Anglický jazyk na ZS 2016/2017 pre  NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Francúzsky jazyk na ZS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Nemecký jazyk na ZS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Ruský a Slovenský jazyk pre cudzincov ZS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Španielsky jazyk na ZS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Taliansky jazyk na ZS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

 

Informácie a rozdelenie študentov fakúlt (NHF, OF, FHI, FPM a FMV) EU do jazykových krúžkov ZS 2016/2017:


Anglický jazyk:

NHF - AJ - kurz 12 

NHF - AJ - kurz 13

NHF - AJ - krúžok 9

OF - AJ - krúžok 12

FHI - AJ - kurz 9

FHI - AJ - kurz 12

FPM - AJ - krúžok 9

FPM - AJ - kurz 9

FPM - AJ - kurz 12

FMV - AJ - reálie II 1cj

FMV - AJ - rokovania 1cj

FMV - AJ - kurz 12

FMV - AJ - kurz č. 7, 7A-1 I. roč. 2. Cj 


Románske a slovanské jazyky:

NHF krúžky

FHI krúžky

FPM krúžky

FMV krúžky - 2.jazyk

FMV krúžky - 3.jazyk

                                                                                                

Nemecký jazyk:                                                                                                                            

NHF - NJ - kurz 12, 14, 9

OF - NJ - kurz 12, 17

FHI - NJ - kurz 12, 9

FPM - NJ - kurz 12, 9

FMV - NJ reálie, rokovania


Milé študentky a študenti, presuny z krúžku do krúžku sú zakázané.

V prípade, že sa nenachádzate  v niektorom krúžku pre anglický alebo nemecký jazyk, kontaktujte p. Rajeckú.

V prípade, že sa nenachádzate  v niektorom krúžku pre francúzsky, španielsky, ruský, taliansky alebo slovenský jazyk, kontaktujte PaedDr. Jána Kerestyho, PhD.

Prípadné jazykové kolízie riešite s vyučujúcimi, kde vznikla kolízia.


Externé štúdium

Rozvrh externého štúdia na zimný semester 2016/2017.

Rozvrh je platný od 08. 10. 2016.

 

  NHF OF FHI FPM
1. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
2. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
4. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
5. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
6. ročník     všetky programy