3. International Week na EU v Bratislave

V dňoch 17. – 21. októbra 2016 bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week. Podujatie univerzita organizovala s podporou programu ERASMUS+ a uskutočnilo sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a J. E. pána Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý spolu s rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.

viac »

Prijatie gruzínskej delegácie

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 20. októbra 2016 pani Maku Ioseliani, rektorku Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) a pani Irinu Gorgiladze, dekanku School of Government, ktoré sa zúčastnili na 3. ročníku mobilitného projektu International Week.

viac »

Kariérna cesta – veľtrh práce a kariérneho poradenstva

Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha svojim študentom vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce rôznymi aktivitami. Jednou z nich je aj veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý sa uskutočnil 18. a 19. októbra 2016 v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave.

viac »

Palestínsky veľvyslanec opäť na návšteve univerzity

Veľvyslanec Palestíny J. E. Abdalrahman S. O. Bsaiso sa, po prednáškach v rokoch 2012 a 2014, aj v tomto semestri stretol v utorok 18. októbra 2016 s domácimi a zahraničnými študentmi v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Predmetom živej diskusie so študentmi najmä boli otázky súvisiace s dlhotrvajúcim izraelsko-palestínskym konfliktom, ale tiež s problematikou vodných zdrojov či ekonomickej situácie na palestínskych územiach.

viac »

Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Ekonomická univerzita v Bratislave sa opäť zblížila s business komunitou – Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave (FPM EUBA) spustila 11. októbra 2016 slávnostným otvorením pilotného akreditovaného predmetu v anglickom jazyku Skills for Success – from University to Workplace (Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe), ktorý fakulta pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF).

viac »
archív všetkých udalostí »

Kto vyhrá americké prezidentské voľby?

Pozývame všetkých na prednášku prof. Ricarda Ramireza (University Notre Dame) na horúcu tému prezidentských volieb v USA, ktorá bude 20.10. o 9:30 v  miestnosti C1.09. Profesor Ramirez je odborník na politickú mobilizáciu, nezmeškajte túto príležitosť dozvedieť sa viac o pozadí prezidentských volieb v USA.

Pre rozvrhy môžete využiť aplikáciu

Namiesto programu lookin.exe, vám ponúkame prehľadný rozvrh hodín, ktorý nájdete tu: http://euba-rozvrh.herokuapp.com Spätnú väzbu tvorcom môžete zanechať na tejto stránke:https://www.facebook.com/eubarozvrhy/

Kariérna cesta – veľtrh práce a kariérneho poradenstva

Študenti, Kariérne centrum EU organizuje pre vás 18. a 19. októbra 2016 ďalší ročník veľtrhu práce a kariérneho poradenstva KARIÉRNA CESTA, ktorý sa koná vo vestibule V2 priamo na univerzite. Využite možnosť zoznámiť sa osobne so zástupcami viac ako ...

Otvárame nový praktický kurz Manažment medziľudských zručností

Ponúkame pre študentov zapísať si skvelý, praktický a interaktívny kurz Manažment medziľudských zručností – prípadové štúdie Lenovo. Kurz sa vyučuje blokovo, vždy vo štvrtok, 13:00 až 17:00. Prvá hodina je tento týždeň (13. 10. 2016) a posledná vo štvrtok 10. 11.

Otvorenie predajne študijnej literatúry

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v dňoch 8.10.2016 a 15.10.2016 (soboty) v čase od 8,00 do 13,00 hod. bude otvorená predajňa študijnej literatúry Vydavateľstva Ekonóm v objekte výučby V2 (suterén).

archív všetkých článkov »