Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi financií na The University of Chicago Booth School of Business v Chicagu a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si prevzal v utorok 27. septembra 2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave.

viac »

Nikaragujská veľvyslankyňa na EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal 28. septembra 2016 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nikaraguy na Slovensku so sídlom v Berlíne, J. E. Karlu Luzettu Betetu Brenes, ktorá pricestovala na dvojdňovú pracovnú návštevu SR.

viac »

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27. septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím spoznávania nového, nadobúdania skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími zamestnancami.

viac »

Študenti zo zahraničia prichádzajú za vzdelaním na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Bratislava (26.9.2016) – Ekonomická univerzita v Bratislave bude v nadchádzajúcom zimnom semestri 2016/2017 novou alma mater pre dve stovky študentov z celého sveta. Najzastúpenejšiu skupinu tvoria študenti prichádzajúci z partnerských univerzít vo Francúzsku a Španielsku. Možnosť študovať na EU v Bratislave využili aj študenti z Talianska, Turecka, Nemecka a ďalších krajín v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych programov spolupráce.

viac »

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 27. septembra 2016 titul doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi na The University of Chicago Booth School of Business v Chicagu, Illinois, USA a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti financií a finančných trhov.

viac »
archív všetkých udalostí »

Zapoj sa do atraktívnej súťaže Global Management Challenge

Zapoj sa do atraktívnej súťaže Global Management Challenge

Študenti zo zahraničia prichádzajú za vzdelaním na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Študenti z 24 krajín z rôznych kútov sveta absolvujú v Bratislave zimný semester, najviac ich priletelo z Mexika

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom zapísať predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako IBM, Lenovo, Dell, AT&T, O2, Seesame a iné.

International day

International day

Zápis na telesnú výchovu (22. - 29. september)

Zápis na hodiny TV pre akademický rok 2016/2017 sa koná od 22. do 29. septembra 2016. Výučba začína 3. októbra 2016.

archív všetkých článkov »