Vitajte v novom akademickom roku

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril na začiatku akademického roka 2015/2016. Týmto akademickým rokom vstupuje EU v Bratislave do obdobia, v ktorom si pripomenieme 75. výročie jej založenia. Bude to rok poznačený realizáciou náročných výziev a z nich vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy vyplynú predovšetkým z pripravovaného dlhodobého zámeru, ktorý predstavíme akademickej obci na jeseň tohto roka a v ktorom nadviažeme na všetko pozitívne, čo sa na EU v Bratislave realizovalo v predchádzajúcich obdobiach, avšak predstavíme aj nové zámery a ciele, ktoré vyplynuli z výsledkov komplexnej akreditácie činností univerzity, ako aj z priebehu procesu medzinárodnej akreditácie AACSB.

viac »

K výsledkom komplexnej akreditácie

EU v Bratislave bola znovu po šiestich rokoch hodnotená členmi Akreditačnej komisie (AK) v rámci komplexnej akreditácie a to z hľadiska plnenia kritérií akreditácie v období rokov 2008-2013.

viac »

Detská ekonomická univerzita 2015

Bratislavská Business School organizovala už 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave (ďalej DEU). Tento rok sa zúčastnilo 50 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 6. júla – 17. júla 2015.

viac »

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.

viac »

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Výsledky prijímacích skúšok na akademický rok 2015/2016 sú uvedené na adrese: https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do

viac »
archív všetkých udalostí »

Registrácia na predmety Centra severoamerických štúdií otvorená

Centrum severoamerických štúdií (CNAS) EU v Bratislave dnes spúšťa registráciu na svoje celouniverzitné výberové predmety v akademickom roku 2015/2016. Ponuka je rozdelená do 5 kurzov v zimnom semestri so začiatkom od septembra 2015 a 4 kurzov od februára 2016.

ERASMUS+ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

V rámci programu Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami Ekonomická univerzita v Bratislave získala podporu na roky 2015-2017 pre rozvoj spolupráce s partnerskými inštitúciami v týchto krajinách: Albánsko, Čierna Hora, Mexiko, U.S.A., Bhután, Indonézia a Thajsko.

Nový predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice

Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2015/2016 nový celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice.

Na Ekonomickej univerzite budú prednášať odborníci z Islandu

Malé štáty čelia vo svetovej ekonomike desiatkam výziev. Sú vysoko závislé na zahraničnom obchode, často energeticky nesebestačné, majú obmedzené možnosti rozvoja a ich hlas v medzinárodných organizáciách takmer nepočuť. O skúsenostiach svojej krajiny s problémami malých ...

Zabezpečenie fotografií z promócií

Ekonomická univerzita v Bratislave uzatvorila zmluvu o spolupráci pri zabezpečení fotografickej dokumentácie z promócií (po 2. stupni štúdia) EU v Bratislave v tomto ak. roku s Video-foto-štúdiom Pavol Harum.

archív všetkých článkov »