Udelenie titulu Doctor Honoris Causa Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi

Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave spojené s udelením titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave pánovi Michalovi Kováčovi, prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a pánovi Petrovi Mihókovi, predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

viac »

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

O Z N Á M E N I E volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2015 do 31. 01. 2019

viac »

Václav Klaus znovu na Ekonomickej univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizuje v dňoch 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ekonomická teória a ekonomická realita 2014“.

viac »

Ekonomický prehľad SR 2014

Generálny tajomník OECD Ángel Gurría navštívi dňa 5. 11. 2014 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde prednesie závery a odporúčania správy OECD „Ekonomický prehľad SR 2014“.

viac »

Tourism: A driver of economic growth and inclusive development

Ekonomická univerzita v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a UNWTO vás pozývajú na prednášku Taleba Rifaia, generálneho tajomníka UNWTO, "Tourism: A driver of economic growth and inclusive development".

viac »
archív všetkých udalostí »

„Prieskum názorov študentov na predmet/učiteľa“(3 stupeň štúdia).

Doktorandi, v termíne od 20. decembra 2014 do 7. februára 2015 spúšťame prostredníctvom AIS on-line anketu F6 – VVD1 „Prieskum názorov študentov na predmet/učiteľa“(3 stupeň štúdia).

Kvalita výučby

Študenti, opäť máte možnosť sa vyjadriť ku kvalite výučby a k svojim učiteľom prostredníctvom študentskej ankety. Anketa sa začína 12.decembra 2014 a bude sprístupnená do 22.marca 2015. Študenti, neváhajte a využite túto možnosť na vyjadrenie svojich názorov a postrehov na predmet a učiteľov.

ABSOLVENTSKÉ STÁŽE CEZ PROGRAM ERASMUS+

Máš záujem zúčastniť sa absolventskej stáže cez program ERASMUS+? Informáciu o požiadavkach a spôsobe prihlasovania nájdeš na http://www.workspaceeurope.sk/studenti/ako-sa-prihlasit/poziadavky.

“MINERVA” EU-Japan Fellowship

The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (a joint venture between the Japanese Government/METI and the European Commission/DG Enterprise & Industry) is launching the 5th session of its “MINERVA” EU-Japan Fellowship: a 6 months in-house fellowship scheme in Japan, targeting EU and Japanese academics, trade/ economic analysts and civil servants.

Veda, ekonomika a etika

Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na prednášku pána prof. Josefa Šmajsa z Masarykovej univerzity Brno, pod názvom „Veda, ekonomika a etika“.

archív všetkých článkov »