Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien

Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky, pri príležitosti sviatku všetkých žien mi dovoľte, aby som Vám poprial veľa zdravia a šťastia, ako aj spokojnosti a úspechov vo Vašom pracovnom aj osobnom živote

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Vedecká štúdia pre Zväz strojárskeho priemyslu SR

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja.

viac »

Deň absolventov 2015

Pozývame všetkých záujemcov na Deň absolventov, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v Bratislave dňa 10. marca 2015 vo vestibule budovy rektorátu. 31 zamestnávateľov zo Slovenska Vám ponúkne pracovné príležitosti, študijné pobyty, stáže, granty, jazykové pobyty a brigády.

viac »

Vymenovanie prorektorov EU v Bratislave

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave schválil dňa 5.februára 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie prorektorov.

viac »
archív všetkých udalostí »

Plaváreň na Pasienkoch

CTVŠ EU v Bratislave oznamuje študentom, že Plaváreň na Pasienkoch je dočasne mimo prevádzky.

COST Info Day

Dňa 20. marca 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (2. poschodie) uskutoční COST Info Day, ktorého cieľom je predstaviť COST, jej aktivity, aktuálne a pripravované výzvy a skúsenosti slovenských výskumníkov s projektmi COST.

Výberové konanie na študijné pobyty na  prestížnych partnerských univerzitách na ZS a LS 2015/2016

Výberové konanie na študijné pobyty na  prestížnych partnerských univerzitách na  ZS a LS 2015/2016

Workshop ČSOB

Zúčastnite sa na workshopoch, ktoré Vám pomôžu úspešne naštartovať kariéru! Dajte si poradiť od profesionálnych personalistov, ako upraviť svoj životopis tak, aby zaujal, a ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor, aby na jeho konci prišla pracovná ponuka.

Horizont 2020 - Informačný deň akcie MSCA - Schéma RISE - Tréning hodnotiteľov

Schéma RISE (Rise and Innovation Staff Exchange) umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu mladých a skúsených vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu, a tak podporuje výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom.

archív všetkých článkov »