Dohody Erasmus - prehľad zmluvných partnerov Ekonomickej univerzity v Bratislave (273 partnerov k 12.2.2015)

Kódy predmetov

 

 

Európa

 

Štáty mimo Európy

 

Kambodža Kambodža 

Univerzita Platnosť Poznámka Subj. area No. of Staff  No. of Teachers No. of students
1. Zaman University 2018 len učitelia a zamestnanci 0311 1 (17days) 1 (17 days) N/A

Kambodža Južná Afrika 

Univerzita Platnosť Poznámka Subj. area No. of Staff  No. of Teachers No. of students
1. Cape Peninsula University of Technology 2018 len učitelia a zamestnanci 0311 1 (16days) 1 (6 days) N/A

 Čína

Univerzita Platnosť Poznámka Subj. area No. of Staff  No. of Teachers No. of students
1. Southwestern University of Finance and Economics 2018 len učitelia a zamestnanci 041 2 (29 days) N/A 2 (12 months)

Kambodža Gruzínsko 

Univerzita Platnosť Poznámka Subj. area No. of Staff  No. of Teachers No. of students
1. Georgian Institute of Public Affairs 2018 len zamestnanci 0311 1 (17days) N/A N/A