Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:

  • 02/6729 + klapka (platí pre Bratislavu)
  • 055/722 + klapka (platí pre Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli, resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk (A3.06, klapka 5356).

LACKOVÁ, Alica, doc. Ing., CSc.
docentka, vedúca katedry
Obchodná fakulta
102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.21
+421 2 6729 1367
Stiahnuť informáciu ako: vCard

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

vedúca katedry