Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené. Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

  • University of Montenegro / Montenegro
  • Warsaw School of Economics / Poland

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny. 

 

Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete REDENE - CIII-PL-0056-14-1819 na nasledovných univerzitách:

  •  University of Economics in Katowice / Poland

Od účastníka je potrebná znalosť angličtiny.

 

Záujemcovia najneskôr do piatku 15. júna 2018 musia doložiť na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2018 do 30. novembra 2018. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora.

 

BOCKO, Dávid, Mgr.

BOCKO, Dávid, Mgr.

koordinátor pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.14 +421 2 6729 5194 david.bocko@euba.sk

Úradné hodiny

Pondelok až štvrtok:
8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

(presný termín stretnutia je potrebné dohodnúť si vopred)