Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program Sprievodca v cestovnom ruchu.

Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1.  

Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii:

  • touristguide – sprievodca v lokalite,
  • tourmanager – vedúci zájazdu,
  • representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie

 

Termín zahájenia kurzu je v piatok 13. marca 2020.

Časový rozsah kurzu je 305 hodín. Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax. Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.

Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane ubytovania a vstupov.

Úspešní absolventi získajú po vykonaní skúšky štátne Osvedčenie, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

 

Cena

635 € kurz + 95 € skúška

 

Prihláška

Prihláška na vzdelávací program pre verejnosť Sprievodca cestovného ruchu

Facebook: https://goo.gl/cPfFqm


Garant vzdelávacieho programu

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

e-mail: novackaludmila@gmail.com, alebo ludmila.novacka@euba.sk

tel. +421 2 6729 1542