Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave (ÚEaM EU v Bratislave) zabezpečuje dva druhy úloh:

  1. základné úlohy - vo výskumnej oblasti - dentifikuje strategické dlhodobé vízie v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM EU v Bratislave; zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach; svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných i súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; organizuje konferencie, semináre a súvisiace akademické aktivity zamerané na prezentovanie výsledkov svojho výskumu;
  2. podporné úlohy - v koordinačnej, dokumentačnej a informačno-komunikačnej oblasti - pripravuje podklady pre rokovanie vedenia EU v Bratislave v kontinuálnom procese tvorby koncepcie rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave; je kontaktným miestom na EU v Bratislave pri interdisciplinárnej koordinácii medzinárodných projektov a šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti.

Kontakty

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

riaditeľ

E9.06 +421 2 6729 5172 peter.stanek@euba.sk
BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.18 eduard.baumohl@euba.sk
OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.18 +421 2 6729 5168 saleh.obadi@euba.sk
VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.18 tomas.vyrost@euba.sk
IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.06 +421 2 6729 5170 pavlina.ivanova@euba.sk
PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., Dis. art., Ph.D.

PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., Dis. art., Ph.D.

prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

E3.23 +421 2 6729 5373 paula.puskarova@euba.sk
VAŠKOVÁ, Vanda, Ing., PhD.

VAŠKOVÁ, Vanda, Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.19 +421 2 6729 5169 vanda.vaskova@euba.sk
DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.21 +421 2 6729 5170 ivana.dancakova@euba.sk