Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave (ÚEaM EU v Bratislave) je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktoré má prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

ÚEaM EU v Bratislave zabezpečuje dva druhy úloh: 

  1. základné úlohy - vo výskumnej oblasti - identifikuje strategické dlhodobé vízie v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM EU v Bratislave; zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach; svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných i súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; organizuje konferencie, semináre a súvisiace akademické aktivity zamerané na prezentovanie výsledkov svojho výskumu a participuje na implementácii Memoranda o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou;
  2. podporné úlohy - v koordinačnej, dokumentačnej a informačno-komunikačnej oblasti - koordinuje výskumné aktivity realizované na EU v Bratislave s relevantnou výskumnou pôsobnosťou externých subjektov, pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia EU v Bratislave v kontinuálnom procese tvorby koncepcie rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave, je kontaktným bodom na EU v Bratislave pri interdisciplinárnej koordinácii medzinárodných projektov a šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti.

 

Kontakty

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

riaditeľ

E9.06 +421 2 6729 5172 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.19 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.20 +421 2 6729 5171 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.19 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.06 +421 2 6729 5170 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., PhD., Dis.art

PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., PhD., Dis.art

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.21 +421 2 6729 5170 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ZAJAC, Štefan, Ing., CSc.

ZAJAC, Štefan, Ing., CSc.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.18 +421 2 6729 5168 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.21 +421 2 6729 5170 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.