Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky pri EU v Bratislave (NCEGŠ pri EU v Bratislave) bolo zriadené na základe Programového vyhlásenia vlády, ktoré realizoval minister školstva SR svojím ustanovujúcim dekrétom. Aktivity centra sú orientované na výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv podmienok a efektov globalizačných procesov na konkurencieschopnosť Slovenska. Tematické zameranie aktivít NCEGŠ pri EU v Bratislave je zároveň naplnením myšlienok Modernizačného programu Slovensko 21 o nevyhnutnosti „podpory kapacít pre vytváranie, získavanie a využívanie nových poznatkov“.

 

Kontakty