V kontexte kritérií a štandardov medzinárodnej akreditácie a v nadväznosti na výsledky komplexnej akreditácie univerzity je v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 prioritou EU v Bratislave kontinuálne vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu vo výskume i v doktorandskom štúdiu na univerzite.

 

Štandardy AACSB (verzia 2013 s aktualizáciou v roku 2017, účinnou od 1. januára 2018, dostupná na: http://www.aacsb.edu/accreditation/standards):

Standard 1: Mission, Impact, Innovation

Standard 2: Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission

Standard 3: Financial Strategies and Allocation of Resources

Standard 4: Student Admissions, Progression, and Career Development

Standard 5: Faculty Sufficiency and Deployment

Standard 6: Faculty Management and Support

Standard 7: Professional Staff Sufficiency and Deployment

Standard 8: Curricula Management and Assurance of Learning

Standard 9: Curriculum Content

Standard 10: Student-Faculty Interactions

Standard 11: Degree Program Educational Level, Structure, and Equivalence

Standard 12: Teaching Effectiveness

Standard 13: Student Academic and Professional Engagement

Standard 14: Executive Education

Standard 15: Faculty Qualifications and Engagement.