Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Telefón
riaditeľ Ing. Milan Staňo riaditel.bbs@euba.sk
milan.stano@euba.sk
+421 2 6729 5375
+421 905 226 096
manažér, VBA, UJPŠ Košice PhDr. Eva Filusová eva.filusova@euba.sk +421 2 6729 5163
manažér, MBA Ing. Milan Staňo milan.stano@euba.sk
mba.bbs@euba.sk
+421 2 6729 5375
manažér,
Vzdelávanie kontrolórov vo verejnej správe,
TOP manažment samosprávy
Mgr. Jarolím Hraško jarolim.hrasko@euba.sk +421 2 6729 5165
manažér, UTV PaedDr. Janka Chládecká, PhD. janka.chladecka@euba.sk +421 2 6729 5171
manažér, znalectvo Ing. Ingrid Sieglová znalectvo.bbs@euba.sk +421 2 6729 5178
marketing Mgr. Diana Mária Charuzová diana.charuzova@euba.sk +421 2 6729 5163