22. novembra 2019 v čase od 8:30 do 12:30 hod. bude na EU v Bratislave prebiehať projekt MiniErasmus pre 40 študentov stredných škôl. Študenti, ktorí prejavia záujem o účasť na tomto projekte, sa môžu v období od 10. do 20. novembra 2019 zaregistrovať na stránke vyplnením formulára. Počet študentov za jednu strednú školu je stanovený na dvoch.

V rámci projektu MiniErasmus sa v doobedňajších hodinách uskutoční 6 odborných prednášok z rôznych oblastí ekonómie a ekonomiky pre študentov. Následne bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed v našich priestoroch univerzity. V popoludňajších hodinách sa študenti budú môcť dozvedieť informácie o možnosti štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Program a zoznam odborných prednášok pre študentov

8:30 - 9:05

Zákon veľkých čísel

Fakulta hospodárskej informatiky
doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD.
9:10 - 9:45

Hľadanie identity v globalizovanom svete

Fakulta medzinárodných vzťahov
PhDr. Gilbert Futó, PhD.
9:50 - 10:25

Marketing a obchod ako ich nepoznáte

Obchodná fakulta
Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

10:30 - 11:05

Cultural Literacy

Fakulta aplikovaných jazykov
PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.
11:10 - 11:45

Menové trhy

Fakulta podnikového manažmentu
Ing. Miroslav Kmeťko, PhD.
11:50 - 12:25

Behaviorálna ekonómia: Keď sa ekonómia stretáva s psychológiou

Národohospodárska fakulta
Ing. Matej Lorko
12:30 - 13:30

Obed

 

Registrácia účastníkov projektu