27. októbra 2017 v čase od 9:00 do 14:30 hod. bude na EU v Bratislave prebiehať projekt MiniErasmus pre 50 študentov stredných škôl. Študenti, ktorí prejavia záujem o účasť na tomto projekte, sa môžu v období od 16. do 23. októbra 2017 zaregistrovať na stránke vyplnením formulára. Počet študentov za jednu strednú školu je stanovený na dvoch.

V rámci projektu MiniErasmus sa v doobedňajších hodinách uskutoční 6 odborných prednášok z rôznych oblastí ekonómie a ekonomiky pre študentov. Následne bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed v našich priestoroch univerzity. V popoludňajších hodinách sa študenti budú môcť dozvedieť informácie o možnosti štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.