I. stupeň štúdia

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre I. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • v piatok 8. februára 2019 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave a priestoroch Podnikohovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o I. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • prijímacom konaní
 • a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.

 

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

 

Budova V1 (od zastávky vľavo):

 • Národohospodárska fakulta (vestibul)
 • Obchodná fakulta (vestibul)

Budova V2 (od zastávky vpravo):

 • Fakulta hospodárskej informatiky (vestibul)
 • Fakulta podnikového manažmentu (vestibul)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (vestibul)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (vestibul)

 

Časový harmonogram prezentácie jednotlivých blokov:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5Blok 6
8:30 - 9:00 9:10 - 9:40 9:50 - 10:20 10:30 - 11:00 11:10 - 11:40 11:50 - 12:20

 

Sprievodný program – odborné prednášky:

ČasFakultaPrednáška
8:30 - 9:00 Národohospodárska fakulta Ing. Marcel Novák, PhD.: Peniaze nie sú zadarmo
9:10 - 9:40 Obchodná fakulta Ing. Jozef Orgonáš, PhD.: Marketing a obchod ako ich nepoznáte
9:50 - 10:20 Fakulta hospodárskej informatiky Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.: Účtovníctvo nie je nuda
10:30 - 11:00 Fakulta medzinárodných vzťahov PhDr. Gilbert Futó, PhD.: Štát, sloboda a globalizácia
11:10 - 11:40 Fakulta aplikovaných jazykov PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.: Communication across cultures: pastime or necessity