Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu? 

 

TERMÍNY ONLINE INFORMAČNÝCH DNÍ:

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA

Záznam z informačného dňa: https://www.youtube.com/watch?v=VjM7ZYAUO4s

Viac informácií: https://nhf.euba.sk/dod

OBCHODNÁ FAKULTA

4. marca 2022 14:00 - 17:00

Viac informácií https://of.euba.sk

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

2. február 2022 14:00 - 15:00

Viac informácií https://fhi.euba.sk

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU

10. február 2022 od 17:00

Viac informácií https://fpm.euba.sk/verejnost/aktuality-novinky/521-infoden-pre-uchadzacov-o-studium-2022

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

3. február 2022 14:00 - 16:00

10. február 2022 14:00 - 16:00

Viac informácií https://fmv.euba.sk/aktuality/627-virtualny-informacny-den-na-fmv-2022

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV

14. marec 2022 15:00 - 17:00

Viac informácií https://faj.euba.sk

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH

4. február 2022 od 11:00

Viac informácií https://phf.euba.sk/