Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 8:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 9. februára 2018 od 13:00 do 16:00 hod.

O deň skôr, teda vo štvrtok 8. februára 2018 od 13:00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. 

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

 

Program informačného dňa:

08:00 - 12:00 Prezentácie jednotlivých fakúlt

08:00 - 08:30  -  1. vstup
08:40 - 09:10  -  2. vstup 
09:20 - 09:50  -  3. vstup 
10:00 - 10:30  -  4. vstup 
10:40 - 11:10  -  5. vstup

 

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

Budova V1 (od zastávky vľavo):

  • Národohospodárska fakulta (B1.08) 
  • Obchodná fakulta (B1.07)

Budova V2 (od zastávky vpravo):

  • Fakulta hospodárskej informatiky (B1.03) 
  • Fakulta podnikového manažmentu (B1.02) 
  • Fakulta medzinárodných vzťahov (B1.05) 
  • Fakulta aplikovaných jazykov (B1.04)

 

11:30 Vyhodnotenie súťaže pre uchádzačov o štúdium (budova rektorátu)