Rozvrh výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na letný semester 2016/2017 – platný od 27. 02. 2017

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.
Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia LS 2016/2017 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu. 


 

Rozvrh CTVŠ pre LS 2016/2017 


 

Rozvrh FAJ:


Rozvrh - Anglický jazyk na LS 2016/2017 pre  NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Francúzsky jazyk na LS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Nemecký jazyk na LS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Ruský a Slovenský jazyk pre cudzincov LS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Španielsky jazyk na LS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh - Taliansky jazyk na LS 2016/2017 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

 

Informácie a rozdelenie študentov fakúlt (NHF, OF, FHI, FPM a FMV) EU do jazykových krúžkov LS 2016/2017:


Anglický jazyk:

OF - AJ - kurz 9

Študijná literatúra pre AJ 2. CJ – kurz č.9 (OF - denné štúdium a FPM – externé štúdium): 

 

Market Leader - Pre-Intermediate - Coursebook (Third Edition)   EN

David Cotton, David Falvey, Simon Kent  ·  Pearson (2012) 


                                                                                          

Nemecký jazyk:                                                                                                                            

OF - NJ - kurz 9

FHI - NJ - kurz 10

 

Románske a slovanské jazyky:

OF - všetky jazyky

FHI - španielčina

FMV španielčina 2. ročník 3. jazyk

Krúžky románskych a slovanských jazykov na NHF, FHI, FPM a FMV v pokračujúcich kurzoch sa oproti zimnému semestru 2016/17 nemenia. Výnimkou je nový krúžok FHI – španielčina.

 

Milé študentky a študenti,

v prípade, že máte kolízie 1cj a 2cj, t.j. sú v rovnakom čase, potom ich riešite s vyučujúcimi.

Ak ste boli v zimnom semestri  v krúžku napr.: PM/HI/MV/OF 12-1, potom v letnom semestri to bude  v krúžku napr.: PM/HI/MV/OF 13-1.


Milé študentky a študenti, presuny z krúžku do krúžku sú zakázané.

V prípade, že sa nenachádzate  v niektorom krúžku pre anglický alebo nemecký jazyk, kontaktujte p. Rajeckú.

V prípade, že sa nenachádzate v niektorom krúžku pre francúzsky, španielsky, ruský, taliansky alebo slovenský jazyk, kontaktujte PaedDr. Jána Kerestyho, PhD.

Prípadné jazykové kolízie riešite s vyučujúcimi, kde vznikla kolízia.


Externé štúdium

Rozvrh externého štúdia na letný semester 2016/2017 – platný od 24. 02. 2017

 

  NHF OF FHI FPM
1. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
2. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
4. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
5. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
6. ročník     všetky programy  

 

Rozvrh výučby románskych a slovanských jazykov pre externistov