Štúdium študijného programu Manažment predaja pripravuje študentov na vykonávanie profesií v oblasti biznisu, predaja a medzinárodných aktivít, ktoré riešia komplexné marketingové a obchodné problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia, modelovanie virtuálneho správania trhových subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznanie metód riadenia obchodných systémov. Absolventi získavajú diplom „inžinier“ („Ing.“) Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1)  Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master  2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy.

 

Charakteristika programu

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (OF EUBA) v rámci študijného odboru „Obchod a marketing” ponúka študijný program vo francúzskom jazyku „Manažment predaja“. 

Absolventi získavajú diplom „Inžinier“ Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1)  Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master  2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy, udeľovaný v rámci zodpovednosti a kontroly Európskeho univerzitného centra a v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, a to za predpokladu, že sú zapísaní na frankofónnom študijnom programe EUBA „Manažment predaja“.

Absolvent študijného programu je kvalifikačne pripravený na vykonávanie profesie európskeho manažéra predaja v oblasti finančného riadenia,  ktorá vyžaduje poznanie a aplikáciu najmodernejších metód obchodu a financií. Ďalej je absolvent kvalifikačne pripravený  na  vykonávanie početných nadväzných profesií, a to  v oblasti nákupu, distribúcie, marketingovej komunikácie, výskumu trhu, produktovej politiky, riadenia financií a medzinárodných obchodných aktivít. Koncepcia študijného programu umožňuje absolventom získať dodatočné kompetencie  pre prácu v domácich a zahraničných podnikoch, ako aj v európskych medzinárodných inštitúciách.

Názov študijného programu: Manažment predaja - Management de la vente

Názov študijného odboru: Obchod a marketing (3.3.10) - Marketing

Stupeň štúdia: 2.stupeň

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: inžinier (Ing.)

Dĺžka štúdia: 4 semestre

Referencie absolventov

Lucia Krbilová

„Štúdium frankofónneho programu Ekonomickej univerzity v Bratislave som si vybrala, pretože som bola presvedčená, že ovládanie cudzieho jazyka na profesionálnej úrovni je dobrým predpokladom na presadenie sa v zahraničí kde momentálne žijem a pracujem.“


Jana Sitašová

„Ako doktorandka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave využívam intenzívne francúzštinu v rámci svojho výskumu. Okrem iného mi frankofónne štúdium dalo konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a stále mi pomáha odlíšiť sa od ostatných mladých ľudí, u ktorých je už anglický jazyk samozrejmosťou. Štúdium vo francúzskom jazyku mi dalo príležitosť získať slušné vedomosti v odbornej a profesionálnej francúzštine. Určite ho odporúčam aj študentom, ktorí nemajú francúzštinu ako prvý jazyk - je to skvelá príležitosť na sebe pracovať a netreba sa toho báť.“


Lucia Lenghartová

„Štúdium programu Manažment predaja vo francúzštine bola najlepšia voľba v porovnaní s ostatnými ponúkanými možnosťami. Presvedčila som sa o tom najmä po skončení školy, keď som si hľadala zamestnanie a zistila som, že francúzsky jazyk je veľmi cenený na slovenskom trhu práce a nemala som problém sa zamestnať. Zdokonalila som si odbornú znalosť jazyka aj vďaka Erasmus študijnému pobytu vo Francúzsku. Predmety boli zaujímavé, praktické a nešlo o zbytočné memorovanie poučiek. Program by som určite odporučila, aj keď si nie ste istí svojou úrovňou francúzštiny, pretože lepšiu a bezplatnú možnosť na jej zlepšenie už mať nebudete.“


Monika Roche

„Študovať frankofónny program prináša so sebou veľa výhod, nových kontaktov, určitú medzinárodnú otvorenosť voči novej kultúre, forme vzdelávania. Táto otvorenosť sa v súčasnosti veľmi oceňuje nielen v korporátnom svete. Je to akoby študovať vo Francúzsku, s tým, že bývate na Slovensku. Možnosť získania dvojitého diplomu zvyšuje možnosť nájsť si prácu aj v zahraničí. Rada pre študentov, ktorí pred tým neštudovali vo francúzštine: študovať v cudzom jazyku nie je až také náročné, ako sa zdá zo začiatku. Študenti by sa nemali báť dávať si výzvy a vedieť ich aj dosiahnuť.“


Michaela Kurejová

„Francúzsky program Manažment predaja mi pomohol nájsť stáž a neskôr prácu vo francúzskom technologickom parku Sophia Antipolis. Vedomosti, ktoré mi ponúkol tento program, sa stali silnými základmi pre moju predošlú pozíciu produktového manažéra. Praktické zručnosti, ktoré nám pomohli získať francúzski profesori počas štúdia, boli skvelým odrazovým mostíkom do profesionálnej oblasti. Každému, kto sa usiluje o kariéru alebo ďalšie štúdium v zahraničí, odporúčam nasledovať tento program. Dvojitý diplom je vo Francúzsku považovaný za hodnotný a dokáže otvoriť dvere viacerým príležitostiam.“


Karin Klúcsiková

„Ráda bych napsala, že studium v oboru Manažment predaja vo francúzskom jazyku bylo po všech stránkách nejlepším rozhodnutím. Ať už se jednalo o kontakt s francouzskými kantory, styl a obsah výuky, vztahy s ostatními spolužáky, úroveň výuky a dokonce i blokovou výuku, vše mi vyhovovalo. Takže směle do toho, budoucí studenti.“


Alexandra Vorošová

„Na Ekonomickú univerzitu v Bratislave som sa prihlásila z jedného jediného dôvodu, a tým bola možnosť študovať frankofónny program. A teraz po vyštudovaní viem, že som sa nemohla rozhodnúť lepšie. Hneď od prvého roka štúdia sme sa postupne oboznamovali s pre mňa novým ekonomickým slovníkom, obohacovali sme si slovnú zásobu a tým zlepšovali úroveň francúzskeho jazyka. Počas štúdia sme absolvovali mnoho predmetov s francúzskymi profesormi, ktorých výučba sa líšila od klasických foriem výučby na Slovensku. Pri výučbe využívali poznatky z praxe, skupinové projekty, simulácie reálnych problémov a ich riešení, čo v súčasnom školstve študentom obzvlášť chýba. Môžem len potvrdiť, že jednoznačne zvyšujú úroveň frankofónneho programu. Ďalšími výhodami sú individuálny prístup profesorov k študentom, bezproblémová komunikácia a samozrejme možnosť študovať v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus. Ako absolventka viem potvrdiť, že frankofónny program mi pomohol pri hľadaní zamestnania, pretože ním získate obrovskú konkurenčnú výhodu oproti iným absolventom, čo vie firma určite oceniť.


Kristína Lučeničová

„Na štúdium spomínam v dobrom. Samozrejme devízou je cudzí jazyk a nepochybne dvojitý diplom. Človek nikdy nemôže vedieť, kedy v živote sa mu môže zísť byť bez problémov akceptovaný na francúzskom pracovnom trhu. Oceňujem tiež možnosť relatívne bez problémov skĺbiť pracovné povinnosti počas štúdia so študijnými povinnosťami a rozvrhom. V dobrom slova zmysle. Hoci som sa vydala smerom vlastného podnikania a momentálne sa venujem skôr svojim dvom malým deťom, som si istá, že študijný program je pre pracovný trh zaujímavý a nemala by som problém si nájsť uplatnenie na pracovnom trhu, ak by som mala záujem.“


Katarína Jašicová

„Každému študentovi EUBA, ktorý hovorí po francúzsky, by som jednoznačne odporúčala sa na program prihlásiť a zahodiť akékoľvek obavy. Získať moderné, aktuálne poznatky od francúzskych profesorov v pohodlí domova je úžasná príležitosť, ktorú treba využiť. Pokiaľ niekto nemá záujem sa zdokonaliť a ďalej rozvíjať svoj talent, čudujem sa, prečo vôbec na univerzite študuje. Vďaka tomuto programu si nielen zvyšuje úroveň svojho vzdelania, ale si aj zvyšuje svoju konkurencieschopnosť na trhu. Výberom náročnejšieho programu demonštruje osobnostné črty ako ambicióznosť, vytrvalosť, odvahu a zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. Na konci programu je samozrejmosťou osvojená bežná a obchodná komunikácia s rodenými Francúzmi, ktorí študentom odovzdávajú nielen poznatky, ale aj šíria hodnoty francúzskej kultúry, savoir-vivre a sú inšpirujúcimi profesionálmi aj po ľudskej stránke. Dôraz vo výučbe sa kladie na diskusiu, prácu v skupinách, rozvíjanie analytických schopnosti, ale aj tzv. ''soft skills'' ako obchodné rokovanie a vyjednávanie, prezentovanie, techniky predaja a iné praktické veci do života. Študent sa naučí nielen samostatne myslieť, ale aj ako svoj nápad obhájiť v tíme a aplikovať na trh. Zájsť s profesorom na obed, či na vianočné trhy takisto patri k zážitkom, ktoré v rámci slovenského štúdia nezažijete, pritom zvládnuť inteligentný a pestovať medziľudské vzťahy je nevyhnutný predpoklad každého kariérneho rastu neskôr v pracovnom živote.“

Kontakt

VALIGURSKÁ, Svetlana

VALIGURSKÁ, Svetlana

koordinátorka pre čiastkové frankofónne štúdium

D1.30 +421 2 6729 5270 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.