Manažment predaja

Štúdium študijného programu Manažment predaja pripravuje študentov na vykonávanie profesií v oblasti biznisu, predaja a medzinárodných aktivít, ktoré riešia komplexné marketingové a obchodné problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia, modelovanie virtuálneho správania trhových subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznanie metód riadenia obchodných systémov. Absolventi získavajú diplom „inžinier“ („Ing.“) Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1) Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master 2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy.

Viac informácií

Čiastkové frankofónne štúdium

Čiastkové frankofónne štúdium je  určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia o štúdium môžu  študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výučba  vybraných predmetov spoločného základu sa uskutočňuje vo francúzskom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Lyon a Univerzity Cergy-Pontoise. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovať bakalársku prácu. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania bakalárskej práce, resp. jej resumé v prípade neúčasti na študijnom pobyte vo Francúzsku, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave a certifikát Univerzity v Cergy-Pontoise v Paríží.

Viac informácií