Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave, oznamuje študentom všetkých fakúlt univerzity, že ZÁPIS na hodiny telesnej výchovy v letnom semestri cez AIS sa koná od 8. do 14. feburára 2018. Výučba začína 19. feburára 2018.

zapis ctvs 2018 ls