Rozvrh na zimný semester akademického roka 2017/2018 pre denné štúdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke Rozvrh výučby.