Milí doktorandi a študenti, naša partnerská univerzita University of Liege v Belgicku Vás pozýva na letnú školu „Environmental Changes and Migration“, ktorá sa bude konať 4. - 8. septembra 2018. Letná škola je určená predovšetkým pre doktorandov a študentov 4. a 5. ročníka, ktorých oblasť záujmu predstavujú klimatické zmeny, migrácia a im príbuzné témy. Projekt EDGE (Environmental Diplomacy and Geopolitics) bude financovať náklady spojené s dopravou a ubytovaním.

Viac info na našom webe: 

https://t.co/XQjhR3g4Rd

https://twitter.com/EDGEtwinning

https://www.facebook.com/EDGEtwinning/

 

Deadline na prihlasovanie: 31.5.2018