Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica od roku 2012 realizujú projekt Sokratov inštitút pre nadaných vysokoškolákov rôznych odborov a absolventov do 32 rokov. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V roku 2017 bol projekt ocenený za inovatívne vzdelávanie cenou Global Education Network Europe Award.

V akademickom roku 2018/2019 projekt Sokratov inštitút ponúka deväť tematicky rôznorodých workshopov vo Vzdelávacom centre Zaježová a jeden v tatranskej divočine s lektormi zo zahraničia, Slovenska i Čiech, ako aj záverečné kolokvium, na ktorom účastníci odprezentujú výsledky svojich ročníkových projektov. Témy workshopov, lektori aj harmonogram sú zverejnené na www.sokratovinstitut.sk.

Workshopy zastrešuje Technická univerzita vo Zvolene voliteľným predmetom Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie (v rámci ECTS môžu študenti získať 2 kredity v zimnom a 4 kredity v letnom semestri).

 

Hľadáme optimistov.

Ľudí, ktorí o problémoch na Slovensku nielen hovoria, ale chcú aktívne prispieť k zmene svojich obcí, miest, škôl, komunít, v ktorých žijú. Ľudí, ktorí sú aktívni, zvedaví, všímaví, otvorení a citliví k iným. Sokratov inštitút pripravuje a rozvíja spoločenských lídrov/ky, ktorí/é sa s pokorou snažia zlepšiť kúsok svojho okolia. Šikovných ľudí, ktorí cítia zodpovednosť prispieť svojou prácou k riešeniu problémov v systéme, ktorého sú súčasťou.

 

Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2018.

Prihlasovanie prebieha výlučne na stránke www.sokratovinstitut.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať: 

sokratovinstitut@zivica.sk

https://www.facebook.com/Sokratovinstitut

 

Kontaktná osoba za Technickú univerzitu vo Zvolene:

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

zgallayova@gmail.com