Si študent EU v Bratislave? Si minimálne v 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia? Máš výbornú znalosť anglického jazyka, resp. jazyka prijímajúcej krajiny? Máš vynikajúce študijné výsledky, preukázané mimoškolské aktivity a motiváciu? Ak si odpovedal 4x ÁNO, máš možnosť sa prihlásiť na výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách 2018/2019.

Štúdium je v rámci bilaterálnej spolupráce bezplatné. Študent si hradí životné náklady. 

Prihlasovanie je možné do 22. marca 2018. Dátum interview: 27. marec 2018 o 9:00 hod.

 

Čo potrebuješ pre prihlásenie?

  • prihlášku,
  • životopis v slovenskom a anglickom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku,
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia,
  • jazykové certifikáty, referencie, mimoškolské aktivity.

 

Požadovanú dokumentáciu v 1 exemplári je potrebné doručiť na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16), p. Mgr. Szabovej a tiež elektronicky na andrea.szabova@euba.sk.

 

studium prestizne univerzity