V zmysle § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor).

EU v Bratislave má záujem podporovať angažovanosť emeritných profesorov vo výskume a v ďalších činnostiach univerzity.

Zásady udeľovania čestného titulu profesor emeritus na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Prehľad udelených titulov "emeritný profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Por.
číslo
 Meno emeritného profesora FakultaSchválené vo VR
EU v Bratislave
 Udelené
01. prof. Ing. Ján ŠTEFÁNEK, CSc. FHI 26.01.2005 13.04.2005
(VR EU v Bratislave)
02. prof. Ing. Félix HUTNÍK, DrSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
03. prof. Ing. Milan RAJŇÁK, DrSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
04. prof. Ing. Vladislav STRAČÁR, CSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
05. prof. Ing. Jozef SOJKA, CSc. FHI 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
06. prof. Ing. Zdenko LAUČÍK, DrSc. FHI 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
07. prof. Ing. Vladimír HÁČIK, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
08. prof. Ing. Jozef KOŠNÁR, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
09. prof. Ing. Jozef MIHALIK, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
10. prof. Ing. Milan MAJCHER, CSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
11. prof. Ing. Ľudovít KORČEK, DrSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
12. prof. Ing. Ondrej PETER, CSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
13. prof. Ing. Ladislav UNČOVSKÝ, DrSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
14. prof. Ing. Rudolf FILKUS, PhD. NHF 26.03.2009 02.07.2009
(VR EU v Bratislave)
15. prof. Ing. Ján PETRENKA, PhD. NHF 26.03.2009 02.07.2009
(VR EU v Bratislave)
16. prof. RNDr. Vladimír HUŤKA, CSc. FHI 18.02.2010 13.05.2010
(VR EU v Bratislave)
17. prof. PhDr. Ivan LALUHA, CSc. NHF 13.05.2010 09.09.2010
(VR EU v Bratislave)
18. prof. Ing. Karol VLACHYNSKÝ, PhD. FPM 23.04.2012 19.11.2012
(VR EU v Bratislave)
19. prof. Ing. Prokop JURÁŠEK, DrSc. FPM 23.04.2012 19.11.2012
(VR EU v Bratislave)
20. prof. Ing. Michal LEŠČIŠIN, DrSc. FPM 20.05.2013 16.12.2013
(VR EU v Bratislave)
21. Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav GRZNÁR, DrSc. FPM 28.01.2015 27.04.2015
(VR EU v Bratislave)
22. prof. Ing. Víťazoslav BALHAR, CSc. FMV 23.11.2015 06.06.2016
(VR EU v Bratislave)
23. prof. RNDr. Ing. František PELLER, PhD. FHI 28.11.2016 13.06.2017
24. prof. Ing. Otto SOBEK, CSc. NHF 05.06.2017  
25. prof. Ing. Ján PORVAZNÍK, CSc. FPM 05.06.2017  
26. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD. FPM 05.06.2017  
27. prof. Ing. Karol ZALAI, CSc. FPM 05.06.2017