V zmysle § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor).

EU v Bratislave má záujem podporovať angažovanosť emeritných profesorov vo výskume a v ďalších činnostiach univerzity.

Zásady udeľovania čestného titulu profesor emeritus na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Prehľad udelených titulov "emeritná profesorka" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Por.
číslo
 Meno emeritného profesora FakultaSchválené vo VR
EU v Bratislave
 Udelené
1. prof. Ing. Božena SOUKUPOVÁ, PhD. FHI 30.01.2012 23.04.2012
(VR EU v Bratislave)
2. prof. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc. OF 28.11.2016 05.06.2017
(VR EU v Bratislave)
3. prof. Ing. Helena STRÁŽOVSKÁ, CSc. OF 28.11.2016 05.06.2017
(VR EU v Bratislave)
4. prof. Ing. Janka HVOŽDAROVÁ, CSc. FHI 14.05.2018 22.10.2018
(VR EU v Bratislave)
5. prof. RNDr. Eva RUBLÍKOVÁ, PhD. FHI 14.05.2018 22.10.2018
(VR EU v Bratislave)
6. prof. Ing. Zlatica IVANIČOVÁ, PhD. FHI 10.06.2019 02.12.2019
(VR EU v Bratislave)