„Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“

 

Myšlienka určená nielen všetkým seniorom, ale aj názov jedného zo študijných odborov, ktorý ponúka seniorom Univerzita tretieho veku pri Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len UTV BBS EU v Bratislave).

UTV BBS EU v Bratislave bola založená v októbri 2013. Počet prvých študentov bol 25 a každý rok sa ich počet zvyšuje.

Sídlo UTV BBS EU v Bratislave je v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste 1. Univerzita tretieho veku je súčasťou celého komplexu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V akademickom roku 2018/2019 študenti môžu študovať v piatich študijných odboroch UTV BBS EU v Bratislave. Vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a odborníci z praxe sa tešia na starších študentov, ktorých vnímajú ako svojich partnerov. Zábava, jednoduchosť a efektivita to je Zumba Gold pohybové cvičenie určenie pre starších študentov.

Študenti Univerzity tretieho veku si vyberajú študijný odbor podľa vlastného výberu. Výučba prebieha každých 14 dní a trvá 3 vyučovacie hodiny dopoludnia alebo odpoludnia. Každý študent Univerzity tretieho veku dostane harmonogram výučby vybratého študijného odboru. Súčasťou študijných odborov nie sú len prednášky, ale aj exkurzie, besedy a iné doplnkové aktivity. Pohybové cvičenie Zumba Gold je každý týždeň v dĺžke jednej vyučovacej hodiny a trvá jeden akademický rok.

K ukončeniu každého študijného odboru patrí slávnostná promócia s odovzdávaním osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku.

Poslucháčmi UTV BBS EU v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako päťdesiat rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Poslucháči sú prijímaní len na základe podania záväznej prihlášky, bez prijímacích skúšok. 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - MOST DO DÔCHODKU A VYŠŠIEHO VEKU.

 • Nový zmysel života pre všetkých seniorov. 
 • Vzdelanie je pre všetkých aj pre starších ľudí. 
 • Aktívny voľný čas. 
 • Zlepšenie kondície. 
 • Spomaľovanie procesu starnutia. 
 • Nové a možno aj zabudnuté informácie z rôznych oblastí. 

 

Ponuka UTV pre akademický rok 2019/2020

Študijné programy

 1. BRATISLAVA V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH - KRIŽOVATKA KULTÚRY, KOMUNIKÁCIE A OBCHODU I.
 2. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO SVETE STARŠÍCH ŠTUDENTOV I.
 3. KULTÚRNE DEJINY SLOVENSKA - SRDCE OBCHODNEJ EURÓPY I.
 4. KÚPEĽNÍCTVO A WELLNESS I.
 5. MEDZINÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH A KLIENT I. a II.
 6. MODELOVANIE MOZGU A KREATIVITY SENIORA I.
 7. NIKDY NIE JE NESKORO NA ANGLIČTINU I.
 8. NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ NIEČO NOVÉ.
 9. PETRŽALKA KEDYSI A DNES I.
 10. POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ PRE POKROČILÝCH STARŠÍCH ŠTUDENTOV I.
 11. SÁM SEBE MANAŽÉROM - OSOBNÉ A RODINNÉ FINANCIE
 12. SENIOR MARKETING A JEHO OSOBITOSTI I.
 13. STRIEBORNÁ GENERÁCIA - AKTÍVNE STARNUTIE A SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ POTENCIÁL SENIOROV I.
 14. ZDRAVIE A EKONOMIKA - DVA V JEDNOM I.

Pohybové aktivity pre zdravie a kondíciu

 1. JOGA
 2. NORDIC WALKING
 3. ZUMBA GOLD

Pravidelné ročné aktivity 

 1. ŠTYRI SPOLOČNÉ PODUJATIA veselo i vážne o ekonomike, kultúre, umení, histórii, športe i politike informácie priebežne
 2. DVE EXKURZIE ( domáca a zahraničná ) informácie priebežne
 3. VIRT -  LETNÝ VZDELÁVACÍ A RELAXAČNÝ POBYT v univerzitnom vyučovacom zariadení s vlastným bazénom s termálnou vodou, 5 dní prvý týždeň v júli
 4. PLUS - PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV - spolupráca EU v BA a miestnej samosprávy Bratislava Petržalka, 4 prednášky druhý a tretí týždeň v júli

 

DÔLEŽITÉ - PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO 15. septembra 2019

 

Kontakty:

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

manager, Third-age University

E9.15 +421 2 6729 5171 janka.chladecka@euba.sk

 

Zásady a pravidlá štúdia TU 

Organizačné a študijné pokyny 2018/2019

Učebné plány

Prihláška na štúdium