... aktuálne témy pre modernú samosprávu ...

Cieľová skupina

  • riadiaci pracovníci samosprávy
  • manažéri
  • hovorcovia
  • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv

 

Termíny a miesto konania: 

30.5. – 31.5.2019,

20. – 21.6.2019,

19.9. – 20.9.2019

Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Modul č.1: 

termín téma lektor rozsah
30.5.2019 Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy Mag. Martin Volek, MBA, PhD., riaditeľ digitálnej agentúry Volis International 8 hod.
31.5.2019 Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste /obci Svatopluk Bartík, mediálny poradca, komunálny politik, bývalý poradca predsedu vlády ČR 8 hod.

 

Modul č.2

termín téma lektor rozsah
20.6.2019 Verbálna a neverbálna komunikácia – vystupovanie pred kamerou PhDr. Lucia Barmošová, moderátorka TV JOJ 8 hod.
21.6.2019 Efektívny manažér a práca s verejnosťou Mgr. Gabriel Mihályi, tréner manažmentu, projektový manažér a odborník pre komunálnu sféru 8 hod.

 

Modul č. 3

termín téma lektor rozsah
19.9.2019 Legislatívne aktuality vo väzbe na novelu Zákona o obecnom zriadení JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest SlovenskaBc. Martin Hoffman, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky 8 hod.
20.9.2019 Odpadové hospodárstvo obce – prehľad povinností a príklady praktických riešení Ing. Roman Achimský,Ing. Peter GallovičE.P.A. spol. s r.o. 4 hod.

 

Organizácia vzdelávania: dvojdňové sústredenie (štvrtok – piatok) – v termíne podľa harmonogramu, v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín), resp. v čase od 9.00 do 12.15 hod. (4 vyuč. hodiny)

Cena:

modul č. 1    199,- Eur

modul č. 2    149,- Eur

modul č. 3       99,- Eur

V prípade absolvovania kompletného programu (moduly 1,2,3) je celková cena 349,- Eur

Ceny sú uvádzané vrátane DPH (20 %)

Pre získanie osvedčenia je potrebné absolvovať všetky 3 moduly.

Poznámka: V prípade mimoriadneho záujmu zo strany záujemcov z východného Slovenska a časti stredného Slovenska, vytvoríme podmienky štúdia i na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Informačný list

Formulár záväznej prihlášky

 

Kontakty

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manager, Third-age University, TOP Management

E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk