Jazyk R je programovací jazyk, ktorý je k dispozícii ako bezplatný softvér podporovaný MS Windows, MacOS, Linux aj Android. Medzi prednosti R patrí: spracovávanie rozsiahlych dát, neobmedzené možnosti analýz, progresívny rozvoj najnovších technológií a postupov, obsah pokročilých štatistických funkcií, relatívne jednoduché programovanie, profesionálne grafické výstupy a rozsiahla celosvetová podpora. Pomocou R teda možno riešiť pokročilé spracovanie údajov, štatistickú analýzu a jej následnú sofistikovanú grafickú prezentáciu. Vo finančnom sektore sa v súčasnosti využíva najmä v oblasti Data Science a riadenia rizík. Dokonca aj sylabus aktuárskeho vzdelávania Institute and Faculty of Actuaries obsahuje oblasti, ktoré je potrebné riešiť v zodpovedajúcom softvéri (v jazyku R). Rámcová osnova kurzu sa môže operatívne pozmeniť podľa požiadaviek frekventantov.

 

Informačný list

Prihláška