Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na  Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka.

 

Miesto konania kurzu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská 1,
832 35 Bratislava

 

Cieľ kurzu

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka.


Lektori

Pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Anglický jazyk

KurzFormaDeňČasRozsahPoplatok
3.6.2019 – 7.6.2019 intenzívna pracovné dni 13:00 - 16:15 20 hodín 40 €

* Presné termíny a časy budú uvedené v harmonograme na www.euba.sk/bbs.

 

Prihláška a platba

Elektronická prihláška

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 1. poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001
 2. bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu, sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu.

BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Kontakt

PhDr. Eva FILUSOVÁ,

tel. 02/6729 5163

e-mail: pripravnekurzy.bbs@euba.sk