Odporúčaná literatúra bude zverejnená v mesiaci január 2018 ...