JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Národohospodárska fakulta

DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.

DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.

prodekan pre public relations

1B.04 +421 2 6729 1126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obchodná fakulta

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre rozvoj

D8.36 +421 2 6729 5836 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakulta hospodárskej informatiky

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

D6.08 +421 2 6729 5638 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakulta podnikového manažmentu

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

docentka

E2.09 +421 2 6729 5323 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prodekanka pre rozvoj
BRUOTHOVÁ, Michaela, Ing., PhD.

BRUOTHOVÁ, Michaela, Ing., PhD.

koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

T11/12 +421 55 722 3245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach