Spoločnost Procter & Gamble otvorila ďalší ročník študentskej súťaže CEO CHALLENGE, poprvýkrát aj globálne. Študenti si v tejto súťaži budú môcť opúť vyskúšať riešenie reálnej CASE STUDY z oblasti Sales, Financie, Logistika a Marketing.

Po Online case study budú najlepší študenti pozvaní na lokálne finále v Prahe, europské finále v Ríme alebo dokonca celosvetové v Paname. Výhercovia celej súťaže sa budú môcť zúčastniť konferencie v Cincinnati, Ohio - všetko samozrejme plne hradené.

 

Dôležité informácie:

Kto sa môže prihlásiť: študenti 3. - 5.  ročníkov všetkých odborov

Odkaz pre viac informácií a prihlásenie: http://pgcareers.com/ceo-challenge/

DEADLINE PRE PRIHLÁSENIE: 20.11.2017