Teach for Slovakia ponúka budúcemu absolventovi druhého stupňa VŠ možnosť reálnej skúsenosti a uplatnenie v prostredí medzinárodnej neziskovej organizácie na polovičný úväzok. Je to príležitosť ako sa učiť stratégiám v sprievode skúseného mentora z reklamnej agentúry, ktorá je na slovenskom trhu lídrom.

A zároveň tieto stratégie uplatňovať v praxi a sledovať ich dosah. Mladý odborník na marketing bude súčasťou RSM (recruiting, selection, marketing) tímu Teach for Slovakia, mentorom jeho práce bude externý odborník z renomovanej reklamnej agentúry. Ďalším benefitom pre úspešného uchádzača je aj možnosť zúčastniť sa na vybraných tréningoch leadership programu TfS.

 

Náplň práce:

  • Komunikovať nastavenie reklamných systémov Google a Facebook s agentúrou
  • SEO optimalizácia web stránky na účely marketingu
  • Základy webovej analytiky a jej nastavenie v spolupráci s agentúrou
  • Jednoduchá grafická tvorba na sociálne siete, grafická úprava tlačových materiálov, jednoduchá úprava videí na účely publikovania na sociálnych sieťach.

 

Požiadavky:

Znalosť základov: AdWords, Wordpress, Adobe Illustrator, Photoshop, SEO.

 

Ponuka vhodná pre študentov 1. alebo 2. ročníka druhého stupňa VŠ v odbore marketing alebo marketingová komunikácia.

 

Kontaktná osoba: Veronika Klindová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prihlášky mailom do 17. novembra 2017